ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
132 7440-009-06-08/00001 SOFTWARE OPERATING MANUAL WITH CALCULATIONS AND FI 27 พ.ย. 2539 - 27 ต.ค. 2564
131 7440-002-03-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติกหลอม 30 ส.ค. 2539 - 2 พ.ย. 2564
130 7440-002-02-08/00012 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser Printer LaserJet 100 21 ส.ค. 2545 จำนวนเงิน 10,300.00 บาท 2 พ.ย. 2564
128 7440-001-04-08/00109 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G3085L 6 ก.ค. 2550 จำนวนเงิน 22,577.00 บาท 1 พ.ย. 2564
127 7440-001-04-08/00081 เครื่องคอมพิวเตอร์ Intel Pentium 4 1.7 GHz 21 ส.ค. 2545 จำนวนเงิน 26,990.00 บาท 2 พ.ย. 2564
126 7440-001-04-08/00064 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติกหลอม 30 ส.ค. 2539 - 2 พ.ย. 2564
125 7125-006-01-08/00010 ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น ด้านเดี่ยว 5 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 1,400.00 บาท 27 ต.ค. 2564
124 7110-029-02-08/00297 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
123 7110-029-02-08/00296 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
122 7110-029-02-08/00295 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
121 7110-029-02-08/00294 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 27 ต.ค. 2564
120 7110-029-02-08/00293 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
119 7110-029-02-08/00292 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
118 7110-029-02-08/00291 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
117 7110-029-02-08/00290 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
116 7110-029-02-08/00289 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
115 7110-029-02-08/00288 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
114 7110-029-02-08/00287 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
113 7110-029-02-08/00286 เก้าอี้ รุ่น CM-128 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 1,102.00 บาท 26 ต.ค. 2564
112 7110-023-01-08/00067 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 2,300.00 บาท 28 ต.ค. 2564
111 7110-023-01-08/00066 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด บาน 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 2,300.00 บาท 28 ต.ค. 2564
110 7110-022-03-08/00016 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบพร้อมฐานขนาด 5 ฟุต 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 3,160.00 บาท 28 ต.ค. 2564
109 7110-022-03-08/00015 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐาน ขนาด 6 ฟุต 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 4,150.00 บาท 27 ต.ค. 2564
108 7110-018-05-08/00065 เก้าอี้ บุนวมไม่มีท้าวแขน 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 566.00 บาท 28 ต.ค. 2564
107 7110-018-05-08/00064 เก้าอี้ บุนวมไม่มีท้าวแขน 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 566.00 บาท 28 ต.ค. 2564
105 7110-015-03-08/00017 โต๊ะประชุมแบบตรง รุ่น CF-60180 21 พ.ย. 2544 จำนวนเงิน 3,197.00 บาท 15 พ.ย. 2564
99 7110-007-04-08/00001 โต๊ะปริ้นเตอร์ TEN -7070 1 ก.ย. 2540 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 4 พ.ย. 2564
98 6685-010-02-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติกหลอม 30 ส.ค. 2539 จำนวนเงิน 3,350,449.29 บาท 28 ต.ค. 2564
97 6680-002-02-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติคหลอม 27 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,350,449.29 บาท 28 ต.ค. 2564
96 6670-002-02-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติกหลอม 30 ส.ค. 2539 - 28 ต.ค. 2564
95 6670-002-01-08/00002 Density Kit 10 พ.ย. 2547 จำนวนเงิน 9,630.00 บาท 28 ต.ค. 2564
94 6670-002-01-08/00001 เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับหาค่าความหนาแน่น (Electronic 10 พ.ย. 2547 จำนวนเงิน 65,270.00 บาท 28 ต.ค. 2564
93 6635-001-01-08/00002 Hardsness Durometer Model :GS-720-G Standard : Typ 28 ธ.ค. 2547 จำนวนเงิน 12,305.00 บาท 2 พ.ย. 2564
92 6635-001-01-08/00001 Hardsness Durometer Model:GS-719-G Standard : Type 28 ธ.ค. 2547 จำนวนเงิน 12,305.00 บาท 2 พ.ย. 2564
88 4110-002-01-08/00011 ตู้ทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด 25 ก.ค. 2546 จำนวนเงิน 3,200.00 บาท 1 พ.ย. 2564
87 7125-006-04-08/00001 ชั้นอเนกประสงค์ SN 1624 8 มิ.ย. 2541 จำนวนเงิน 1,375.00 บาท 4 พ.ย. 2564
86 7110-029-03-08/00099 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
85 7110-029-03-08/00098 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
84 7110-029-03-08/00097 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
83 7110-029-03-08/00096 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
82 7110-029-03-08/00095 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
81 7110-029-03-08/00094 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
80 7110-029-03-08/00093 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
79 7110-029-03-08/00092 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
78 7110-029-03-08/00091 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
77 7110-029-03-08/00090 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
76 7110-029-03-08/00089 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
75 7110-029-03-08/00088 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
74 7110-029-03-08/00087 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
73 7110-029-03-08/00086 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 270

Yesterday 386

Week 1800

Month 7217

All 488882

Currently are 16 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 270

Yesterday 386

Week 1800

Month 7217

All 488882

Currently are 16 guests and no members online