ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
72 7110-029-03-08/00085 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
71 7110-029-03-08/00084 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
70 7110-029-03-08/00083 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
69 7110-029-03-08/00082 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
68 7110-029-03-08/00081 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
67 7110-029-03-08/00080 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 750.00 บาท 27 ต.ค. 2564
66 7110-026-03-08/00006 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80120 4 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 2,100.00 บาท 27 ต.ค. 2564
65 7110-026-03-08/00005 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80120 4 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 2,100.00 บาท 27 ต.ค. 2564
64 7110-026-03-08/00004 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 4 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 3,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
63 7110-026-03-08/00003 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 4 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 3,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
62 7110-026-03-08/00002 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 4 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 3,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
61 7110-026-03-08/00001 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 4 ก.พ. 2542 จำนวนเงิน 3,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
59 7110-023-01-08/00062 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 20 ส.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,875.00 บาท 26 ต.ค. 2564
57 7110-023-01-08/00060 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานรุ่น 72 SC-100 3 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 2,300.00 บาท 1 พ.ย. 2564
55 7110-023-01-08/00058 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน(มีม.อ.ก.)ยี้ห้อลัคกี้ SH-816 -ขนาด 917.45 3 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 3,300.00 บาท 1 พ.ย. 2564
54 7110-023-01-08/00040 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ม.อ.ก. 8 มิ.ย. 2541 จำนวนเงิน 3,560.00 บาท 27 ต.ค. 2564
53 7110-023-01-08/00039 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ม.อ.ก. 8 มิ.ย. 2541 จำนวนเงิน 3,560.00 บาท 29 ต.ค. 2564
51 7110-022-03-08/00013 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ยี่ห้อลัคกี้ 3 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 3,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
49 7110-022-03-08/00003 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐาน 17 พ.ย. 2541 - 1 พ.ย. 2564
48 7110-022-03-08/00002 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐาน 17 พ.ย. 2541 - 1 พ.ย. 2564
47 7110-022-02-08/00006 ตู้บานเลื่อนทึบ ยี่ห้อ LEECO ขนาด4 ฟุตสีเทาสลับพร้อมฐาน 17 ธ.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,400.00 บาท 28 ต.ค. 2564
46 7110-022-02-08/00005 ตู้บานเลื่อนทึบ ยี่ห้อ LEECO ขนาด4 ฟุตสีเทาสลับพร้อมฐาน 17 ธ.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,400.00 บาท 1 พ.ย. 2564
45 7110-022-01-08/00040 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก พร้อมแผ่นไม้ T-600 20 ส.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,650.00 บาท 1 พ.ย. 2564
44 7110-022-01-08/00033 ตู้บานเลื่อนกระจก ยี่ห้อ LEECO ขนาด 4 ฟุต สีเทาสลับ(รับโอนจากทฝ 17 ธ.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,400.00 บาท 1 พ.ย. 2564
43 7110-022-01-08/00032 ตู้บานเลื่อนกระจก ยี่ห้อ LEECO ขนาด 4 ฟุต สีเทาสลับ(รับโอนจากทฝ 17 ธ.ค. 2542 จำนวนเงิน 2,400.00 บาท 1 พ.ย. 2564
41 7110-017-01-08/00018 โต๊ะปฎิบัติการ รุ่น DH 142 F 8 ต.ค. 2539 จำนวนเงิน 4,470.00 บาท 1 พ.ย. 2564
40 7110-017-01-08/00017 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60105 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 20 ต.ค. 2564
39 7110-017-01-08/00016 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60105 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 20 ต.ค. 2564
38 7110-017-01-08/00015 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60105 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 27 ต.ค. 2564
37 7110-017-01-08/00014 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60105 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 20 ต.ค. 2564
36 7110-017-01-08/00013 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60105 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 20 ต.ค. 2564
34 7110-017-01-08/00011 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60105 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 20 ต.ค. 2564
33 7110-017-01-08/00010 โต๊ะปฎิบัติการ CFF-60150 3 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 2,600.00 บาท 20 ต.ค. 2564
32 7110-017-01-08/00006 โต๊ะปฏิบัติการ 17 พ.ย. 2541 - 27 ต.ค. 2564
31 7110-007-01-08/00006 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 12 ม.ค. 2539 จำนวนเงิน 6,400.00 บาท 1 พ.ย. 2564
29 7110-007-01-08/00004 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ มาพร้อมเก้าอี้ 8 มิ.ย. 2541 จำนวนเงิน 6,400.00 บาท 27 ต.ค. 2564
28 7110-002-09-08/00002 ตู้เก็บเอกสาร 3 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 2,675.00 บาท 28 ต.ค. 2564
27 7110-002-03-08/00035 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 3,300.00 บาท 26 ต.ค. 2564
26 7110-002-01-08/00011 ตู้เหล็กแบบเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 30 ก.ค. 2544 จำนวนเงิน 1,850.00 บาท 29 ต.ค. 2564
25 7110-002-01-08/00005 ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 8 มิ.ย. 2541 จำนวนเงิน 1,746.00 บาท 29 ต.ค. 2564
24 6730-007-01-08/00007 เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ยี่ห้อ 3 เอ็ม รุ่น9050 8 ต.ค. 2539 จำนวนเงิน 9,394.60 บาท 27 ต.ค. 2564
23 6730-002-01-08/00007 จอภาพเบรดฟอร์ด ชนิดแขวนขนาด 175.175 8 ต.ค. 2539 จำนวนเงิน 3,595.20 บาท 27 ต.ค. 2564
22 6635-018-12-08/00008 ชุดอุปารณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค 7 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 625,000.-บาท 1 พ.ย. 2564
21 6635-018-12-08/00007 ชุดอุปารณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค 7 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 625,000.-บาท 1 พ.ย. 2564
20 6635-018-12-08/00005 ชุดอุปารณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค 7 มิ.ย. 2537 จำนวนเงิน 625,000.-บาท 1 พ.ย. 2564
18 5815-011-01-08/00006 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ SHARP UX 176#6710259 8 ต.ค. 2539 จำนวนเงิน 10,800.00 บาท 2 พ.ย. 2564
17 3920-005-06-08/00005 รถเข็นหนังสือ BT-41-ขนาด 39.17.27 นิ้ว 3 พ.ย. 2538 จำนวนเงิน 2,800.00 บาท 3 พ.ย. 2564
16 3405-003-01-08/00002 เครื่องตัดไฟฟ้า ขนาดใบเลื่อย 16 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ ขนาด1/2 แรงม้า 4 มิ.ย. 2539 จำนวนเงิน 10,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
15 7110-029-03-08/00039 เก้าอี้อบรม Cm-128 9 ธ.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,110.50 บาท 27 ต.ค. 2564
14 7110-029-03-08/00038 เก้าอี้อบรม Cm-128 9 ธ.ค. 2541 จำนวนเงิน 1,110.50 บาท 27 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 293

Yesterday 386

Week 1823

Month 7240

All 488905

Currently are 14 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 293

Yesterday 386

Week 1823

Month 7240

All 488905

Currently are 14 guests and no members online