ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1632 744000010004-20301-00065 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ม.ค. 2564 (งปม.ปี พ.ศ. 2564) เงินเหลือจ่าย-บริการวิชาการ จำนวนเงิน 24,610.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1631 749000070001-20301-00004 เครื่องสเเกนลายนิ้วมือฯ 13 มี.ค. 2563 มูลค่า16,050.00บาท 26 ต.ค. 2564
1630 744000080077-20301-00001 Router Board Mikro Tik (CCR1009-7G-1C-1S ) 9core MikroTik 12 ก.พ. 2563 มูลค่า 20,009.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1629 596500010004-20301-00005 SHERMAN ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย เเบบคู่ 48 ช่องความถี่ 22 ม.ค. 2563 มูลค่า10,593.00บาท 20 ต.ค. 2564
1628 583500010001-20301-00001 YAMAHA 1U Half Rack Power Amplifier / 30 x 30 watt (Lo-z) 22 ม.ค. 2563 มูลค่า15,504.30บาท 20 ต.ค. 2564
1627 582600060001-20301-00001 ํYAMAHA Multipurpose 6-Channel Mixer with USB 22 ม.ค. 2563 มูลค่า 8,453.00 บาท 20 ต.ค. 2564
1624 744000080046-20301-00005 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า42,800.00บาท 20 ต.ค. 2564
1622 673000070049-20301-00001 ระบบ VDO Wall พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า642,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1621 744000090006-20301-00015 Software สำหรับพัฒนา VR/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า484,359.39บาท 20 ต.ค. 2564
1620 773000030001-20301-00013 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า21,400.00บาท 20 ต.ค. 2564
1619 773000030001-20301-00012 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า21,400.00บาท 20 ต.ค. 2564
1618 773000030001-20301-00011 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า21,400.00บาท 20 ต.ค. 2564
1617 773000030001-20301-00010 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า21,400.00บาท 20 ต.ค. 2564
1616 773000030001-20301-00009 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า21,400.00บาท 20 ต.ค. 2564
1615 665000010004-20301-00030 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1614 665000010004-20301-00029 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1613 665000010004-20301-00028 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1612 665000010004-20301-00027 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1611 665000010004-20301-00026 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1610 665000010004-20301-00025 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1609 665000010004-20301-00024 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1608 665000010004-20301-00023 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1607 665000010004-20301-00022 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1606 665000010004-20301-00021 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1605 665000010004-20301-00020 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1604 665000010004-20301-00019 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1603 665000010004-20301-00018 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1602 665000010004-20301-00017 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1601 665000010004-20301-00016 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1600 665000010004-20301-00015 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1599 665000010004-20301-00014 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1598 665000010004-20301-00013 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1597 665000010004-20301-00012 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1596 665000010004-20301-00011 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1595 665000010004-20301-00010 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1594 665000010004-20301-00009 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1593 665000010004-20301-00008 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1592 665000010004-20301-00007 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1591 665000010004-20301-00006 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1590 665000010004-20301-00005 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1589 665000010004-20301-00004 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1588 665000010004-20301-00003 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1587 665000010004-20301-00002 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1586 665000010004-20301-00001 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit 2 ม.ค. 2563 มูลค่า103,255.00บาท 20 ต.ค. 2564
1585 744000080046-20301-00004 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า42,800.00บาท 20 ต.ค. 2564
1584 744000080046-20301-00003 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า42,800.00บาท 20 ต.ค. 2564
1583 744000080046-20301-00002 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า42,800.00บาท 20 ต.ค. 2564
1582 744000080046-20301-00001 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ 2 ม.ค. 2563 มูลค่า42,800.00บาท 20 ต.ค. 2564
1581 744000010004-20301-00063 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1580 744000010004-20301-00062 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 280

Yesterday 386

Week 1810

Month 7227

All 488892

Currently are 12 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 280

Yesterday 386

Week 1810

Month 7227

All 488892

Currently are 12 guests and no members online