ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
1627 582600060001-20301-00001 ํYAMAHA Multipurpose 6-Channel Mixer with USB
1624 744000080046-20301-00005 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1622 673000070049-20301-00001 ระบบ VDO Wall พร้อมชุดคอมพิวเตอร์
1621 744000090006-20301-00015 Software สำหรับพัฒนา VR/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1620 773000030001-20301-00013 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1619 773000030001-20301-00012 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1618 773000030001-20301-00011 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1617 773000030001-20301-00010 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1616 773000030001-20301-00009 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1615 665000010004-20301-00030 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1614 665000010004-20301-00029 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1613 665000010004-20301-00028 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1612 665000010004-20301-00027 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1611 665000010004-20301-00026 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1610 665000010004-20301-00025 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1609 665000010004-20301-00024 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1608 665000010004-20301-00023 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1607 665000010004-20301-00022 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1606 665000010004-20301-00021 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1605 665000010004-20301-00020 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1604 665000010004-20301-00019 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1603 665000010004-20301-00018 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1602 665000010004-20301-00017 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1601 665000010004-20301-00016 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1600 665000010004-20301-00015 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1599 665000010004-20301-00014 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1598 665000010004-20301-00013 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1597 665000010004-20301-00012 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1596 665000010004-20301-00011 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1595 665000010004-20301-00010 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1594 665000010004-20301-00009 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1593 665000010004-20301-00008 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1592 665000010004-20301-00007 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1591 665000010004-20301-00006 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1590 665000010004-20301-00005 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1589 665000010004-20301-00004 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1588 665000010004-20301-00003 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1587 665000010004-20301-00002 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1586 665000010004-20301-00001 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1585 744000080046-20301-00004 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1584 744000080046-20301-00003 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1583 744000080046-20301-00002 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1582 744000080046-20301-00001 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1581 744000010004-20301-00063 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1580 744000010004-20301-00062 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1579 744000010004-20301-00061 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1578 744000010004-20301-00060 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1577 744000010004-20301-00059 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1576 744000010004-20301-00058 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor
1575 744000010004-20301-00057 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 653

Yesterday 540

Week 2044

Month 9713

All 391656

Currently are 18 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 653

Yesterday 540

Week 2044

Month 9713

All 391656

Currently are 18 guests and no members online