ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1528 412000010009-20301-00017 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1527 412000010009-20301-00016 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1526 412000010009-20301-00015 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียูไฟ 380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1525 580500010001-20301-00005 เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน Panasonic รุ่น KX-TSC11MX สีดำ 4 ม.ค. 2562 จำนวนเงิน 995.10 บาท 29 ต.ค. 2564
1524 7440-005-01-08/00001 เครื่องแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ 29/05/2540 จำนวนเงิน 0 บาท 15 พ.ย. 2564
1523 749000070001-20301-00003 เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง 14 พ.ย. 2561 จนวนเงิน 24,984.50 บาท 2 พ.ย. 2564
1521 580500010008-20301-00001 โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลข(ซิมการ์ด) SAMSUNG G532G GOLD 10 เม.ย. 2561 จำนวนเงิน 4,190.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1520 711000180005-20301-00001 เก้าอี้บุหนัง พีวีซี 6001ขาอลูมิเนียม ขนาด63x65x110ซม. 18 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,350.00บาท 29 ต.ค. 2564
1519 749000010001-20301-00001 เครื่องทำลายเอกสาร GBC RDS-2250 16 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 19,691.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1509 580500010001-20301-00004 โทรศัพท์ สีดำ Panasonic KX-TSC11MX 9 ส.ค. 2561 จำนวนเงิน 990.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1508 580500010001-20301-00003 โทรศัพท์สีดำ Panasonic KX-TSC11MX 9 ส.ค. 2561 จำนวนเงิน 990.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1507 580500010001-20301-00002 โทรศัพท์สีดำ Panasonic KX-TSC11MX 9 ส.ค. 2561 จำนวนเงิน 990.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1504 744000020002-20301-00021 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ชนิด LaserJet Pro MFP M227FDW 25 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 13,910.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1503 744000120001-20301-00002 จอคอมพิวเตอร์ แบบ LED ขนาด23.5 นิ้ว SAMSUNG Model 25 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 4,975.50 บาท 26 ต.ค. 2564
1502 744000010004-20301-00027 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3050 CPU Core i5-7500 3.4 25 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 21,293.00บาท 26 ต.ค. 2564
1501 744000010004-20301-00026 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3050 CPU Core i5-7500 3.4 25 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 21293 29 ต.ค. 2564
1500 744000010004-20301-00025 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3050 CPU Core i5-7500 3.4 25 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 21,293.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1499 744000010004-20301-00024 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3050 CPU Core i5-7500 25 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 21,293.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1498 744000010004-20301-00023 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3050 CPU Core i5-7500 25 ก.ค. 2561 21293 29 ต.ค. 2564
1497 711000180005-20301-00024 เก้าอี้สำนักงานยี่ห้อโมดิน่า รุ่นไมอามี่ โครงสร้างไม้ บุฟองน้ำ 16 ก.ค. 2561 จำนวนเงิน 4,772.20 บาท 29 ต.ค. 2564
1496 744000020002-20301-00020 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ Laser Samsung SL-M283DW 28 มิ.ย. 2561 จำนวนเงิน 5,082.50 บาท 29 ต.ค. 2564
1494 712500020007-20301-00030 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม. 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,199.30 บาท 26 ต.ค. 2564
1493 711000180005-20301-00020 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 27 ต.ค. 2564
1492 712500020007-20301-00026 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1491 711000070002-20301-00013 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1490 711000160005-20301-00019 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1489 711000180005-20301-00019 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 27 ต.ค. 2564
1488 712500020007-20301-00025 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1487 711000070002-20301-00012 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1485 711000160005-20301-00018 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1484 711000180005-20301-00018 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 25 ต.ค. 2564
1483 712500020007-20301-00024 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1482 711000070002-20301-00019 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1481 711000160005-20301-00017 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1480 711000180005-20301-00017 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1479 712500020007-20301-00023 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1478 711000070002-20301-00018 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1477 711000160005-20301-00016 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1476 711000180005-20301-00016 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม 4 r.8. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1475 711000070002-20301-00014 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1474 712500020007-20301-00022 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1473 711000160005-20301-00015 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1472 711000180005-20301-00015 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV60001/ขาอลูมิเนียม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1471 712500020007-20301-00027 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00บาท 1 พ.ย. 2564
1470 711000070002-20301-00017 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ เพิ่ม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1469 711000160005-20301-00014 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1468 711000180005-20301-00022 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1467 712500020007-20301-00029 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1466 711000070002-20301-00016 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1465 711000160005-20301-00021 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 267

Yesterday 386

Week 1797

Month 7214

All 488879

Currently are 5 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 267

Yesterday 386

Week 1797

Month 7214

All 488879

Currently are 5 guests and no members online