ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1464 711000180005-20301-00021 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 25 ต.ค. 2564
1463 712500020007-20301-00028 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424 .00 บาท 1 พ.ย. 2564
1462 711000070002-20301-00015 โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ เพิ่ม 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1461 711000160005-20301-00020 โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1460 711000180005-20301-00023 เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ ขาอลูมิเนียม 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 6,741.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1459 711000160005-20301-00022 โต๊ะทำงาน ขนาด 150 x 160 x 75 ซม. สีบีช 4 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 7,115.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1458 711000070002-20301-00006 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 7 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1457 711000180005-20301-00014 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 7 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 25 ต.ค. 2564
1456 712500020007-20301-00021 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 7 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1455 711000160005-20301-00013 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 7 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1454 711000180005-20301-00006 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1453 711000070002-20301-00003 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1452 712500020007-20301-00013 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวน 3,424.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1451 711000070002-20301-00005 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1450 711000180005-20301-00013 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1449 712500020007-20301-00020 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1448 711000160005-20301-00012 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1447 711000180005-20301-00012 เก้าอี้สำนักงานบุหนังขาอลูมิเนียม 5 มี.ค.2561 จำนวนเงิน 5,403.50 25 ต.ค. 2564
1446 711000070002-20301-00011 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1445 712500020007-20301-00019 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1444 711000160005-20301-00011 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1443 711000180005-20301-00011 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1442 711000070002-20301-00010 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1441 712500020007-20301-00018 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1440 711000160005-20301-00010 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1439 711000070002-20301-00009 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1438 711000180005-20301-00010 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 26 ต.ค. 2564
1437 712500020007-20301-00017 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,403.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1436 711000160005-20301-00009 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็กขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1435 711000180005-20301-00009 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 29 ต.ค. 2564
1433 712500020007-20301-00016 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1432 711000160005-20301-00008 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1431 711000180005-20301-00008 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1430 711000070002-20301-00007 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1429 712500020007-20301-00015 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1428 711000160005-20301-00007 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1427 711000180005-20301-00007 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวน 5,403.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1426 711000070002-20301-00004 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1425 712500020007-20301-00014 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1424 711000160005-20301-00006 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1423 711000160005-20301-00005 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1422 711000180005-20301-00005 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 1 พ.ย. 2564
1421 711000070002-20301-00002 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50x100x750 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1420 712500020007-20301-00012 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1419 711000160005-20301-00004 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1418 711000180005-20301-00004 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,403.50 25 ต.ค. 2564
1417 711000070002-20301-00001 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1416 712500020007-20301-00011 ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,424.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1415 711000160005-20301-00003 โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 5,457.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1414 744000020002-20301-00019 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser Samsung SL-M2835DW 5 มี.ค.2561 จำนวนเงิน 5,082.50 บาท 2 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 386

Week 1809

Month 7226

All 488891

Currently are 14 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 386

Week 1809

Month 7226

All 488891

Currently are 14 guests and no members online