ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1413 580500010001-20301-00001 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ SINGLE LINE TELEPHONE SET KX-TSC11MX 26 ก.พ. 2561 จำนวนเงิน 960.29 บาท 5 พ.ย. 2564
1412 711000180005-20301-00002 เก้าอี้บุหนัง พีวีซี 6001 ขาอลูมิเนียม ขนาด 68x61x110 ซม. 29 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 6,741.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1411 712500020007-20301-00010 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม. 29 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,199.30 บาท 1 พ.ย. 2564
1410 711000160005-20301-00002 โต๊ะทำงาน ขนาด 150x160x75 ซม. 29 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 7,115.50 บาท 27 ต.ค. 2564
1409 711000180005-20301-00003 เก้าอี้บุหนัง พีวีซี 6001 ขาอลูมิเนียม ขนาด 68x61x110 ซม. 29 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 6,741.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1408 712500020007-20301-00009 ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม. 29 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,199.30 บาท 1 พ.ย. 2564
1407 711000160005-20301-00001 โต๊ะทำงาน ขนาด 150x160x75 ซม. 29 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 7,115.50 บาท 1 พ.ย. 2564
1406 712500060004-20301-00001 ตู้เข้ามุม สีบีช ขนาด 35x35x100 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 1,530.10 บาท 2 พ.ย. 2564
1405 711000260003-20301-00004 โต๊ะกลาง สีบีช ขนาด 50x50x60 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 1,284.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1404 711000260003-20301-00003 โต๊ะกลาง สีบีช ขนาด 50x50x60 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 1,284.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1403 711000260003-20301-00002 โต๊ะกลาง สีบีช ขนาด 50x50x60 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 1,284.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1402 711000260003-20301-00001 โต๊ะกลาง สีบีช ขนาด 50x50x60 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 1,284.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1401 711000010001-20301-00001 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x45x160 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 4,312.10 บาท 2 พ.ย. 2564
1400 712500020007-20301-00008 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1399 712500020007-20301-00007 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1398 712500020007-20301-00006 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1397 712500020007-20301-00005 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1396 712500020007-20301-00004 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1395 712500020007-20301-00003 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1394 712500020007-20301-00002 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1393 712500020007-20301-00001 ตู้เอกสาร สีบีช ขนาด 40x80x85 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,616.60 บาท 2 พ.ย. 2564
1392 710500140001-20301-00001 โต๊ะกลางกระจกใส ขนาด 65x130x40 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 7,447.20 บาท 25 ต.ค. 2564
1391 710500070001-20301-00003 โซฟา 1 ที่นั่ง บุหนัง PVC ขนาด 77x85x75 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 6,259.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1390 710500070001-20301-00002 โซฟา 1 ที่นั่ง บุหนัง PVC ขนาด 75x82x80 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 6,259.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1389 710500070001-20301-00001 โซฟา 1 ที่นั่ง บุหนัง PVC ขนาด 75x82x80 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 6,259.50 บาท 2 พ.ย. 2564
1388 710500070002-20301-00001 โซฟา 3 ท่ีนั่ง บุหนัง PVC ขนาด 75x195x80 ซม. 24 ม.ค. 2561 จำนวนเงิน 11,663.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1387 744000010004-20301-00022 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 21.5 นิ้ว DELL Vostro V3668(W2681105TH) 29 ส.ค. 2560 จำนวนเงิน 25,305.50 บาท 29 ต.ค. 2564
1386 744000020002-20301-00018 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser HP LaserJet MFP M227 FDW 18 ส.ค. 2560 จำนวนเงิน 13,910.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1384 672000050002-20301-00003 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล Nikon 2 ส.ค. 2560 จำนวนเงิน 33,705.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1383 744000010004-20301-00021 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ ขนาด 21.5 นิ้ว Lenovo Thinkcentre S510(10KWA00MTA) 19 เม.ย. 2560 จำนวนเงิน 25,979.60 บาท 1 พ.ย. 2564
1382 744000020002-20301-00017 เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet Pro MFP M225dw (HPQ-CF485A) 21 มี.ค. 60 จำนวนเงิน 11,663.00 บาท เงินอื่นๆ หน่วยงาน 29 ต.ค. 2564
1378 596500010004-20301-00004 เครื่องรับสัญญาณเสียงพร้อมไมค์โครโฟนไร้สาย ชนิดไมค์คู่ shure 28 ก.พ. 2560 จำนวนเงิน 18,500.00 บาท เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 27 ต.ค. 2564
1377 596500010004-20301-00003 เครื่องรับสัญญาณเสียงพร้อมไมค์โครโฟนไร้สายชนิดไมค์คู่ shure 28 ก.พ. 2560 จำนวนเงิน 18,500.00 บาท เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 25 ต.ค. 2564
1376 744000010004-20301-00020 เครื่องคอมพิวเตอร์ dell รุ่น optiplex 7040 mini tower 16 ก.พ. 2560 จำนวนเงิน 40,000.00 บาท เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 1 พ.ย. 2564
1375 412000010009-20301-00014 เครื่องปรับอากาศ tasaki 56,400 บีทียู พร้อมติดตั้ง 4 ม.ค. 2560 จำนวนเงิน 46,276.43 บาท 28 ต.ค. 2564
1372 744000010002-20301-00008 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook asus k556uq-xx083d (white) cpu intel core i7 25 ม.ค. 2560 จำนวนเงิน 23,005.00 บาท เงินเหลือจ่าย-เงินบริการวิชาการ (หน่วยงาน) 1 พ.ย. 2564
1371 744000020002-20301-00016 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สีแบบ laser hp color laserjet mfp m277n 28 ธ.ค. 2559 จำนวนเงิน 24,610.00 บาท เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 26 ต.ค. 2564
1370 744000020002-20301-00015 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สีแบบ laser hp color laserjet pr1 mfp m477fdw 23 ธ.ค. 2559 จำนวนเงิน 48,150.00 บาท เงินเหลือจ่าย-เงินบริการวิชาการ (หน่วยงาน) 29 ต.ค. 2564
1369 749000070001-20301-00001 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเข้า-ออกประตูพร้อมชุดแม่เหล็กและติดตั้ง 14 ธ.ค. 2559 จำนวนเงิน 12,305.00 บาท เงินเหลือจ่าย-เงินบริการวิชาการ (หน่วยงาน) 29 ต.ค. 2564
1364 671000020001-20301-00003 กล้องวิดีโอ Digital Handycam Camera SONY S/N 1582164 21 พ.ย. 2555 39,964.50.- 4 พ.ย. 2564
1362 7110-016-03-08/00019 โต๊ทำงาน ระดับ 7-9 3 เม.ย. 2539 จำนวนเงิน 4,000.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1361 412000010009-20301-00013 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อTASAKIขนาด 56400 BTU 21 ก.ค. 2559 จำนวนเงิน 48,685.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1360 412000010009-20301-00012 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ tasaki ขนาด56400 btu 21 ก.ค. 2559 จำนวนเงิน 48,685.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1359 412000010009-20301-00011 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อTASAKI ขนาด 56400 BTU 21 ก.ค. 2559 จำนวนเงิน 48,685.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1358 412000010009-20301-00010 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อtasaki ขนาด 56,400 BTU 21 ก.ค. 2559 จำนวนเงิน 48,685.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1357 412000010009-20301-00009 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 11 ก.ค. 2559 จำนวนเงิน 48,685.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1356 744000010004-20301-00019 เคร่ื่องคอมพิวเตอร์ lenovo thinkcentre edge 73 small form factor 30 มิ.ย. 2559 จำนวนเงิน 20,544.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1355 596500010004-20301-00002 ไมค์โครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 29 ก.พ. 2559 จำนวน 65,070.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1354 596500010004-20301-00001 ไมค์โครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 29 ก.พ. 2559 จำนวน 65070.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1353 744000010002-20301-00007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook IdeaPad500-80NT00MKTA (Black) 18 เม.ย. 2559 จำนวนเงิน 29,960.00 บาท 1 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 283

Yesterday 386

Week 1813

Month 7230

All 488895

Currently are 18 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 283

Yesterday 386

Week 1813

Month 7230

All 488895

Currently are 18 guests and no members online