ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1282 749000190001-20301-00001 เครื่องเจาะเข้าเล่ม GBC #C150 PRO 7 มี.ค. 2554 11,790.33 4 พ.ย. 2564
1280 744000020002-20301-00007 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Color Laser Printer (Network/Duplex) 25 พ.ค. 2554 40,125.00 1 พ.ย. 2564
1279 412000010001-20301-00001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 15 ก.พ. 2554 28,248.00 28 ต.ค. 2564
1278 744000010004-20301-00012 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ) 11 ก.พ. 2553 12,305.00 1 พ.ย. 2564
1277 673000070002-20301-00005 เครื่องฉายภาพแบบ LCD (โปรเจคเตอร์) Sony รุ่น VPL-ES7 18 ส.ค. 2553 ราคา 22,898.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1276 673000070002-20301-00004 เครื่องฉายภาพแบบ LCD (โปรเจคเตอร์) Sony รุ่น VPL-ES7 18 ส.ค. 2553 ราคา 22,898.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1275 773000030003-20301-00001 อุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง 19 ก.พ. 2552 75,970.00 5 พ.ย. 2564
1273 773000030001-20301-00004 โทรทัศน์ LCD จอแสดงภาพ LCDTV 32 นิ้ว SAMSUNG LA32A650 19 ก.พ. 2552 41,730.00 2 พ.ย. 2564
1272 773000030001-20301-00003 โทรทัศน์ LCD จอแสดงภาพ LCDTV 32 นิ้ว SAMSUNG LA32A650 19 ก.พ. 2552 41,730.00 1 พ.ย. 2564
1270 773000030001-20301-00001 โทรทัศน์ LCD (จอแสดงภาพ LCDTV 40นิ้ว SAMSUNG LA40A650) 19 ก.พ. 2552 73,830.00 27 ต.ค. 2564
1269 744000120001-20301-00001 MONITOR SAMSUNG รุ่น T220 9 ธ.ค. 2551 9,844.00 1 พ.ย. 2564
1268 744000010004-20301-00010 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 มี.ค. 2552 10,593.00 1 พ.ย. 2564
1267 744000010004-20301-00009 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 19 ก.พ. 2552 16,050.00 1 พ.ย. 2564
1265 744000010004-20301-00007 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 17 ธ.ค. 2551 10,593.00 1 พ.ย. 2564
1264 744000010002-20301-00001 Notebook COMPAQ Presario รุ่น CQ40-116TU/FU675PA 29 ม.ค. 2552 26,750.00 4 พ.ย. 2564
1258 744000010004-20301-00006 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 25 ส.ค. 2551 18,725.00 26 ต.ค. 2564
1257 744000010004-20301-00005 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 14 ส.ค. 2551 34,668.00 26 ต.ค. 2564
1256 744000010004-20301-00004 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 8 ส.ค. 2551 จำนวนเงิน 18,725.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1255 744000010004-20301-00001 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 755 Desktop (XP) 2 เม.ย. 2551 จำนวนเงิน 26,964.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1252 367000010004-20301-00002 ชุดควบคุม CNC พร้อมจอแสดงผลและคีย์บอร์ด 21 เม.ย. 2551 จำนวนเงิน 74,900.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1251 367000010004-20301-00001 ชุดควบคุม CNC พร้อมจอแสดงผลและคีย์บอร์ด 21 เม.ย. 2551 จำนวนเงิน 74,900.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1250 610500020001-20301-00003 PANASONIC SERVO MOTOR 100W C/W BRAKE (A4) 10 เม.ย. 2550 จำนวนเงิน 25,145.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1249 610500020001-20301-00002 PANASONIC SERVO MOTOR 100W (A4) 10 เม.ย. 2550 จำนวนเงิน 24,931.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1248 610500020001-20301-00001 PANASONIC SERVO MOTOR 100W (A4) 10 เม.ย. 2550 จำนวนเงิน 24,931.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1246 744000010004-20301-00011 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รุ่น Compaq Presario CQ3182L HP 15 ม.ค. 2553 จำนวนเงิน 17,655.-บาท 28 ต.ค. 2564
1245 744000010002-20301-00002 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุครุ่น Compaq Presario CQ40-602TX 15 ม.ค. 2553 จำนวนเงิน 21,293.-บาท 28 ต.ค. 2564
1242 773000070009-20301-00001 ชุดไมค์ลอยสำหรับใช้อบรมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ส.ค. 2553 37,557.00 4 พ.ย. 2564
1241 673000070006-20301-00001 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ (Visual Presenter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 30 ธ.ค. 2551 99,831.00 บาท 4 พ.ย. 2564
1239 741000030003-20301-00001 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบพัสดุแบบบาร์โค้ด 6 ส.ค. 2551 57,780.00 5 พ.ย. 2564
1238 610500020004-20301-00002 ชุดมอเตอร์ชนิดมีสัญญาณป้อนกลับพร้อมตัวขับ 20 มี.ค. 2551 จำนวนเงิน 41,516.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1237 610500020004-20301-00001 ชุดมอเตอร์ชนิดมีสัญญาณป้อนกลับพร้อมตัวขับ 20 มี.ค. 2551 จำนวนเงิน 41,516.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1236 610500020003-20301-00001 ชุดมอเตอร์เคลื่อนที่แนวระนาบด้วยไฟสลับพร้อมชุดขับ 21 พ.ค. 2551 160,500.00 1 พ.ย. 2564
1235 367000010004-20301-00003 เครื่องควบคุมเครื่องจักรแบบ CNC 25 เม.ย. 2551 จำนวนเงิน 129,898.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1223 7440-002-06-08/00001 พล๊อตเตอร์สำหรับการออกแบบงานอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 2539 248,775.00 1 พ.ย. 2564
1222 7440-001-04-08/00107 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G2078L 7 มิ.ย. 2550 24,717.00 2 พ.ย. 2564
1221 7440-001-04-08/00106 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G2078L 7 มิ.ย. 2550 24,717.00 1 พ.ย. 2564
1220 7440-001-04-08/00105 คอมพิวเตอร์ HP Pavilion a6089L 29 พ.ค. 2550 33,705.00 1 พ.ย. 2564
1219 7110-026-03-08/00010 โต๊ะเอนกประสงค์ 15 ม.ค. 2539 1,500.00 27 ต.ค. 2564
1218 7110-026-03-08/00009 โต๊ะเอนกประสงค์ 15 ม.ค. 2539 1,500.00 27 ต.ค. 2564
1217 7110-026-03-08/00008 โต๊ะเอนกประสงค์ 15 ม.ค. 2539 1,500.00 4 พ.ย. 2564
1216 7110-026-03-08/00007 โต๊ะเอนกประสงค์ 15 ม.ค. 2539 1,500.00 27 ต.ค. 2564
1215 7110-023-01-08/00054 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) 5 มี.ค. 2544 3,200.00 1 พ.ย. 2564
1211 7110-007-02-08/00065 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 26 ต.ค. 2564
1209 7110-007-02-08/00063 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 1 พ.ย. 2564
1207 7110-007-02-08/00061 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 1 พ.ย. 2564
1202 7110-007-02-08/00056 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 1 พ.ย. 2564
1201 7110-007-02-08/00055 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 1 พ.ย. 2564
1200 7110-007-02-08/00054 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 1 พ.ย. 2564
1199 7110-007-02-08/00053 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 26 ต.ค. 2564
1193 7110-007-02-08/00047 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2539 2,460.00 1 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 26 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 26 guests and no members online