อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2566 (4 กันยายน 2566 - 9 กันยายน 2566)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (29 สิงหาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (24 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566)
อบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (23 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566)
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (21 สิงหาคม 2566 - 26 สิงหาคม 2566)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน)) (18 สิงหาคม 2566 - 19 สิงหาคม 2566)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (25 กรกฎาคม 2566 - 26 กรกฎาคม 2566)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร บริษัท แคบริค(ไทยแลนด์) จำกัด  (6 กรกฎาคม 2566 - 7 กรกฎาคม 2566)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (3 กรกฎาคม 2566 - 4 กรกฎาคม 2566)
อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3/2566 (3 กรกฎาคม 2566 - 8 กรกฎาคม 2566)
หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ (30 มิถุนายน 2566)
หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ (29 มิถุนายน 2566)
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (26 มิถุนายน 2566 - 1 กรกฎาคม 2566)
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ทบทวน (อบรมผ่านระบบออนไลน์ (26 มิถุนายน 2566)
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ทบทวน (อบรมผ่านระบบออนไลน์ (21 มิถุนายน 2566)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Implementation of Risk Management ภายใต้โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) (30 พฤษภาคม 2566)
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (22 พฤษภาคม 2566 - 27 พฤษภาคม 2566)
อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2/2566 (15 พฤษภาคม 2566 - 20 พฤษภาคม 2566)
อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (10 พฤษภาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบ OCSB e-Service Portalโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) (27 เมษายน 2566)
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (24 เมษายน 2566 - 29 เมษายน 2566)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (21 เมษายน 2566)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (27 มีนาคม 2566 - 28 มีนาคม 2566)
อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  (20 มีนาคม 2566 - 25 มีนาคม 2566)
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (13 มีนาคม 2566 - 18 มีนาคม 2566)


ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 124

Yesterday 363

Week 487

Month 10477

All 662965

Currently are 16 guests and one member online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 124

Yesterday 363

Week 487

Month 10477

All 662965

Currently are 16 guests and one member online

  • ssd