ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายนนทวัช โนรี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ
ดร.อุดมศักดิ์ บุญมีรติ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุนิศา คงนาค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
อาจารย์สมเกียรติ วิชัยวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
อาจารย์ภาสกร เรืองวานิช อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณ วิราสินี แสงทอง Virtual Reality: VR
อ.ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
อ.เชาวลิต ถนอมสวย
อ.สมพงค์ เพ็งระวะ
ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี
รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์
ว่าที่ ร.ต.ชินวุฒิ ประภาทรงสิทธิ์
อ.สมศักดิ์ นาคงาม
อ.ณรงค์ ตู้ทอง
ชญานิศ สุชานัง
อ.ยุทธพงษ์ แก้วปัน
อ.อรรถ อาคาสุวรรณ์
ดร.ชำนาญ ทองมาก
อาจารย์เอกชัย สุวรรณาลัย
อาจารย์ศักดิ์ศิวา หล่อทอง
อาจารย์วินัย ลัฐิกาวิบูลย์
อาจารย์พงศธร บูรณโสภณ

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2024-03-06 10:59:50am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 262

Yesterday 661

Week 7599

Month 20712

All 799035

Currently are 13 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 262

Yesterday 661

Week 7599

Month 20712

All 799035

Currently are 13 guests and no members online