ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
อาจารย์ประสงค์ แถวเนิน
อาจารย์ณัฐนิชา ทองอ่วม
อ.พศวีร์ เยี่ยงวาณิชชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
อ. ฉัตรชัย ลุกยี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร
ผศ.บุญส่ง ศิลปเจริญกุล
ผศ.ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี
ผศ.ดร.พนิดา ปรารัตน์
นายสุรัฐ สุวรรณสิทธิ์
นายนพรัตน์ คงขาว
น.ส.อรพิน เครือน้ำคำ
ดร.ชาณิดา พิทยานนท์
คุณสลิลทิพย์ ชีระภากร
คุณจินตนา อิ่มรักษา
อาจารย์ศักดิ์ศิวา หล่อทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกม และเทคโนโลยีเสมือนจริง XR Technology ร่วมกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ XR Interaction Tool Kit ด้วย Unity, Unity SteamVR Course, AR for Industry Master of Science in Information Technology management, King mongkut institute of technology lat krabang
ดร.พัชรินทร์ เหสกุล การวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก
ดร.ธงชัย นิลคำ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย สถาปัตยกรรม/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Geotechnical Engineering ปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน วิศวกรรมการผลิต ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญภูงา วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2024-03-06 10:59:50am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 262

Yesterday 661

Week 7599

Month 20712

All 799035

Currently are 12 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 262

Yesterday 661

Week 7599

Month 20712

All 799035

Currently are 12 guests and no members online