ระบบทะเบียนครุภัณฑ์


ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
405 7110-029-03-08/00166 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
404 7110-029-03-08/00165 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
403 7110-029-03-08/00164 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
402 7110-029-03-08/00163 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
401 7110-029-03-08/00162 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
400 7110-029-03-08/00161 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
399 7110-029-03-08/00160 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
398 7110-029-03-08/00159 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
397 7110-029-03-08/00158 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
396 7110-029-03-08/00157 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
395 7110-029-03-08/00156 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
394 7110-029-03-08/00155 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
393 7110-029-03-08/00154 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
392 7110-029-03-08/00153 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
391 7110-029-03-08/00152 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
390 7110-029-03-08/00151 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
388 7110-029-03-08/00149 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
387 7110-029-03-08/00148 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
386 7110-029-03-08/00147 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
385 7110-029-03-08/00146 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
384 7110-029-03-08/00145 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
383 7110-029-03-08/00144 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
382 7110-029-03-08/00143 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
381 7110-029-03-08/00142 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
380 7110-029-03-08/00141 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
379 7110-029-03-08/00140 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
378 7110-029-03-08/00139 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
377 7110-029-03-08/00138 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
376 7110-029-03-08/00137 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
374 7110-029-03-08/00135 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
373 7110-029-03-08/00134 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
372 7110-029-03-08/00133 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
370 7110-029-03-08/00131 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
369 7110-029-03-08/00130 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
366 7110-029-03-08/00127 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
365 7110-029-03-08/00126 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
364 7110-029-03-08/00125 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
361 7110-029-03-08/00122 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
360 7110-029-03-08/00121 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
359 7110-029-03-08/00120 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
358 7110-029-03-08/00119 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
357 7110-029-03-08/00118 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
356 7110-029-03-08/00117 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
355 7110-029-03-08/00116 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
353 7110-029-03-08/00114 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
352 7110-029-03-08/00113 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
351 7110-029-03-08/00112 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
350 7110-029-03-08/00111 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
349 7110-029-03-08/00110 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
348 7110-029-03-08/00109 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 519

Yesterday 668

Week 2184

Month 4443

All 370663

Currently are 10 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 519

Yesterday 668

Week 2184

Month 4443

All 370663

Currently are 10 guests and no members online