ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2556
  1. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ
เวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
เวลาดำเนินการ : 10 ม.ค. 2556 - 9 ม.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินการ : 8 ธ.ค. 2555 - 8 ต.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : การดูแลหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น
เวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. 2556 - 3 ต.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)
เวลาดำเนินการ : 30 พ.ย. 2555 - 25 ก.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  6. โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 15 ม.ค. 2556 - 15 ก.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง
เวลาดำเนินการ : 17 ธ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  8. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน
เวลาดำเนินการ : 17 ธ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  9. เครื่องสับและอบชีวมวลพร้อมชุดระบายความร้อนเชื้อเพลิง พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินการ : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  10. เครื่องบดและอัดเม็ดชีวมวลเชื้อเพลิงแข็งแบบเคลื้อนที่ได้ตามแหล่งวัตถุดิบ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินการ : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  11. ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักดอง พื้นที่จังหวัดราชบุรี
เวลาดำเนินการ : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  12. โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว)
เวลาดำเนินการ : 17 ธ.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  13. จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ(ระยะที่1)
เวลาดำเนินการ : 15 ธ.ค. 2555 - 14 พ.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 17 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 17 guests and no members online