ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2557
  1. โครงการประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่การพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Multi Feed-Stock Gasification
เวลาดำเนินการ : 2 ม.ค. 2557 - 24 ส.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2. โครงการวิจัยพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
เวลาดำเนินการ : 6 มี.ค. 2557 - 6 เม.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  3. โครงการวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
เวลาดำเนินการ : 15 ก.ย. 2557 - 15 มี.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลาดำเนินการ : 17 ก.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  5. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2557
เวลาดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินการ : 12 พ.ย. 2556 - 7 ก.ย. 2557

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  7. โครงการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มแปรรูปมันสำปะหลัง
เวลาดำเนินการ : 3 ธ.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 17 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 17 guests and no members online