ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558
  1. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและห่อผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ
เวลาดำเนินการ : 14 พ.ค. 2558 - 11 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  3. การยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย
เวลาดำเนินการ : 20 ต.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  4. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
เวลาดำเนินการ : 16 มี.ค. 2558 - 15 มี.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  5. โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืนสำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์)
เวลาดำเนินการ : 16 มี.ค. 2558 - 15 มี.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  6. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ในเขตพระราชฐาน
เวลาดำเนินการ : 13 มี.ค. 2558 - 12 มี.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  7. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย
เวลาดำเนินการ : 24 เม.ย. 2558 - 24 ธ.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  8. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ
เวลาดำเนินการ : 24 เม.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  9. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่
เวลาดำเนินการ : 24 เม.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  10. โครงการบริหารจัดการ : การส่งเสริมสื่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558
เวลาดำเนินการ : 11 ธ.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  11. โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)
เวลาดำเนินการ : 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  12. กิจกรรมการประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เวลาดำเนินการ : 30 ม.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  13. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปี 2558
เวลาดำเนินการ : 22 ธ.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  14. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการในสถานประกอบกิจการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี
เวลาดำเนินการ : 26 พ.ย. 2557 - 25 พ.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4 ราชบุรี


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 17 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 17 guests and no members online