ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2559
  1. พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 25 มี.ค. 2559 - 24 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  2. โครงการบริหารโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
เวลาดำเนินการ : 21 ก.ค. 2559 - 20 เม.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน
เวลาดำเนินการ : 12 เม.ย. 2559 - 11 เม.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  4. โครงการการผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีสมบัติหน่วงไฟ
เวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  5. โครงการการยกระดับการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) ในกระบวนการผลิตวอลเปเปอร์
เวลาดำเนินการ : 15 ก.ย. 2559 - 14 ก.พ. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
  6. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
เวลาดำเนินการ : 10 มิ.ย. 2559 - 9 ก.พ. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  7. โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมซีเอ็นซีระบบตัดพลาสมาแบบความแม่นยำสูง(High precision)
เวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เทอร์มาเทค จำกัด
  8. โครงการการพัฒนางานเชื่อมท่อส่งก๊าซด้วยกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ(SAW)
เวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  9. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย
เวลาดำเนินการ : 22 ม.ค. 2559 - 16 พ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  10. โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
เวลาดำเนินการ : 21 ม.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  11. โครงการวิจัยพัฒนางานห้องปฏิบัติการทดสอบแรงอัด (Compress Testing) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 -2548 (ISO/IEC17025:2005)
เวลาดำเนินการ : 15 ก.พ. 2558 - 14 ส.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  12. ให้คำปรึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก
เวลาดำเนินการ : 15 ก.พ. 2559 - 14 ส.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  13. การศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าว ใบและยอดอ้อย และลำต้นข้าวโพด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน
เวลาดำเนินการ : 21 ต.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  14. พัฒนาการเชื่อมชิ้นงานไทเทเนียมด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Arc Welding)
เวลาดำเนินการ : 15 ก.ย. 2558 - 14 ก.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  15. กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ปีที่ 1
เวลาดำเนินการ : 9 ธ.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  16. โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เวลาดำเนินการ : 25 พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  17. โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
เวลาดำเนินการ : 25 พ.ย. 2558 - 22 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  18. พัฒนาการผลิต Mixed Metal Oxide Titanium Anode
เวลาดำเนินการ : 16 พ.ย. 2558 - 14 พ.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 18 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 101

Yesterday 376

Week 2274

Month 9127

All 251201

Currently are 18 guests and no members online