ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


 
ใบสมัครเข้าฝึกอบรม
 หมายเหตุ

(สำหรับผู้สมัครเข้าฝึกอบรมดำเนินการ ยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระค่าลงทะเบียน)
(รอเจ้าหน้าที่ตอบรับและติดต่อเพื่อยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย)
ศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
กรุงเทพฯนางสายสุดา บรรเลงจิต11 ส.ค. 65 17:31 น.
กรุงเทพฯน.ส.วรรณรวี มหาพันธน์11 ส.ค. 65 15:10 น.
ระยองนางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์11 ส.ค. 65 11:51 น.
กรุงเทพฯนายวารินทร์ ละอองแก้ว11 ส.ค. 65 10:53 น.
ระยองน.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล10 ส.ค. 65 10:04 น.
กรุงเทพฯนางสาวอรพิน เครือน้ำคำ4 ส.ค. 65 12:06 น.
กรุงเทพฯนายวินัย ศรีสุธรรม25 ก.ค. 65 09:36 น.
กรุงเทพฯนายธัชพล ริมธีระกุล11 ก.ค. 65 09:17 น.
รอดำเนินการ

No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1276 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(11 ส.ค. 65 14:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 15:27 น.)
1275 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นายสุทธิ บุตรดี
(11 ส.ค. 65 13:43 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 13:47 น.)
1274 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส.อภิชญา จันทร์มั่น
(11 ส.ค. 65 10:59 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 13:34 น.)
1272 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 พิชุดา การีเวท
(10 ส.ค. 65 17:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 08:35 น.)
1271 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(10 ส.ค. 65 09:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ส.ค. 65 10:28 น.)
1268 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(9 ส.ค. 65 18:23 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 09:11 น.)
1267 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(9 ส.ค. 65 17:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 08:53 น.)
1264 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 13:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 08:51 น.)
1262 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 4 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 11:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 11:48 น.)
1259 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 สุวรรณ สูญสิ้นภัย
(4 ส.ค. 65 16:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:42 น.)
1258 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 ปรียาพร พ่วงพลอย
(4 ส.ค. 65 13:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:30 น.)
1257 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 ปรียาภัทร์ นัท
(4 ส.ค. 65 09:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:45 น.)
1256 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 น้ำฝน อินชื่นใจ
(3 ส.ค. 65 22:24 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(4 ส.ค. 65 15:06 น.)
1253 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 Wittawas
(2 ส.ค. 65 14:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:36 น.)
1251 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(1 ส.ค. 65 17:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 12:21 น.)
1250 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(1 ส.ค. 65 13:07 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 12:24 น.)
1249 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 มัชฌิมา จันทร์หวัง
(1 ส.ค. 65 11:45 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 12:16 น.)
1247 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 วัชรี สุขเกษม
(29 ก.ค. 65 09:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:58 น.)
1242 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 4 พีระณัฐ พัฒนชลาลัย
(28 ก.ค. 65 14:58 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:57 น.)
1241 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 ยุสรอน ฮาแว
(27 ก.ค. 65 11:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:43 น.)
1240 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 ศิวพร พิมพะกร
(27 ก.ค. 65 10:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:45 น.)
1224 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(21 ก.ค. 65 11:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:47 น.)
1218 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นส.ปาณพร ม่วงเจริญ
(19 ก.ค. 65 09:26 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:49 น.)
1208 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 จริยาภรณ์ จันทะศิลป์
(15 ก.ค. 65 10:15 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:53 น.)
1200 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 คุณ ศิรินันท์ ศิริสะอาด
(14 ก.ค. 65 13:19 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:14 น.)
1183 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(7 ก.ค. 65 13:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:09 น.)
1161 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 คุณประไพ แซ่ลิ้ม
(29 มิ.ย. 65 17:13 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:05 น.)
1160 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 ชุติมา ศรีสุข
(29 มิ.ย. 65 14:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 12:31 น.)
1132 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 ธัชณิน ปิงเมือง
(16 มิ.ย. 65 11:59 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:12 น.)
1130 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 ภรธิดา ปั้นพันธุ์
(16 มิ.ย. 65 08:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:45 น.)
1114 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นาย ศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 17:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:36 น.)
1112 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นาย ศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 16:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 16:19 น.)
1103 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(9 มิ.ย. 65 20:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 14:44 น.)
1086 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 16:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 14:23 น.)
1079 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 วิดา วันบุญ
(7 มิ.ย. 65 09:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:37 น.)
1039 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 19:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:28 น.)


สมัครเข้าฝึกอบรม ปี 2565


No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1172 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 สุภฉาย เรืองศรี
(9 ก.ค. 65 23:13 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 ก.ค. 65 14:09 น.)
1173 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 อธิปัตย์ สังข์ทอง
(12 ก.ค. 65 13:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ก.ค. 65 08:06 น.)
1171 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(5 ก.ค. 65 15:54 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.ค. 65 17:47 น.)
898 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ธนัชชา
(29 พ.ย. 64 16:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 พ.ย. 64 16:58 น.)
899 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ฐิชาภัสร์ ชัยเลิศฐิติรัช
(3 ธ.ค. 64 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ธ.ค. 64 11:25 น.)
900 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 น.ส.ณัฐกฤตา โรจนพิชญะ
(7 ธ.ค. 64 15:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ธ.ค. 64 15:13 น.)
914 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 2 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(15 ธ.ค. 64 14:58 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ธ.ค. 64 15:59 น.)
910 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ชลธิชา หนองผือ
(10 ธ.ค. 64 10:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ธ.ค. 64 08:32 น.)
911 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ลลิตา เริงอนันต ์
(13 ธ.ค. 64 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ธ.ค. 64 11:59 น.)
912 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 คุณเจษฎา ตรีพลอักษร
(14 ธ.ค. 64 11:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ธ.ค. 64 11:31 น.)
913 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 นส. กนกวรรณ แก้วอุไร
(14 ธ.ค. 64 14:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ธ.ค. 64 12:53 น.)
915 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(15 ธ.ค. 64 15:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ธ.ค. 64 16:01 น.)
917 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 วารุณี นาสมโภชน์
(20 ธ.ค. 64 10:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ธ.ค. 64 09:27 น.)
918 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ชุติมา ศรีสุข
(20 ธ.ค. 64 11:03 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ธ.ค. 64 11:37 น.)
919 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ธีรากร กองแก้ว
(21 ธ.ค. 64 09:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ธ.ค. 64 10:04 น.)
920 กรุงเทพฯ   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:34 น.)
921 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:36 น.)
922 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 เม.ย. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:41 น.)
923 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:42 น.)
924 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 คุณวรรณศิริ งามฤทธิ์
(22 ธ.ค. 64 11:42 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(22 ธ.ค. 64 12:09 น.)
925 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 มาริศา วรชินา
(23 ธ.ค. 64 13:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 ธ.ค. 64 13:57 น.)
926 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ภาวิณี โท้มะวงศ์
(27 ธ.ค. 64 15:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ธ.ค. 64 15:02 น.)
927 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 3 ขวัญชนก โคกเพลาะ
(28 ธ.ค. 64 08:20 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(29 ธ.ค. 64 10:39 น.)
928 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(30 ธ.ค. 64 09:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ม.ค. 65 11:15 น.)
929 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565 1 นางสาวชนัญทิพย์ บุญโต
(4 ม.ค. 65 11:16 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(4 ม.ค. 65 18:27 น.)
930 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 Sagdar somphard
(13 ม.ค. 65 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ม.ค. 65 14:44 น.)
931 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 ชัยชนะ คำแก้ว
(17 ม.ค. 65 20:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ม.ค. 65 08:49 น.)
932 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ยุทธชัย
(18 ม.ค. 65 08:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ม.ค. 65 08:49 น.)
933 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 2 จันธิมา อินทะมาศ
(18 ม.ค. 65 15:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ม.ค. 65 15:20 น.)
934 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 วริสา หารต๊ะ
(19 ม.ค. 65 17:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 ม.ค. 65 09:56 น.)
936 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(20 ม.ค. 65 23:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ม.ค. 65 08:55 น.)
937 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส.ธนวรรณ เพิ่มพูล
(21 ม.ค. 65 13:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ม.ค. 65 13:13 น.)
938 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 สุมิตร ทองสุข
(25 ม.ค. 65 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ม.ค. 65 16:13 น.)
939 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(26 ม.ค. 65 14:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ม.ค. 65 10:09 น.)
940 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(28 ม.ค. 65 09:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ม.ค. 65 09:47 น.)
941 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(28 ม.ค. 65 12:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ม.ค. 65 12:19 น.)
942 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 สัจจพจน์ ชูคต
(9 ส.ค. 65 15:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 15:51 น.)
943 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 วิชชุดา สังข์ทอง
(31 ม.ค. 65 17:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 ม.ค. 65 17:23 น.)
944 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 3 จิรพรรณ กฤษน้อย
(1 ก.พ. 65 14:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.พ. 65 14:03 น.)
945 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 นาย วีระชาติ วงษ์วาท
(3 ก.พ. 65 14:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ก.พ. 65 14:36 น.)
946 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ศุภนิดา ฉิมแพ
(3 ก.พ. 65 20:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ก.พ. 65 20:47 น.)
947 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 นายนฤเบศร์ หอมหวาน
(4 ก.พ. 65 10:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 11:04 น.)
948 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 วริสา หารต๊ะ
(4 ก.พ. 65 10:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 10:59 น.)
949 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย ดุริยงค์ ถัทธะพร
(4 ก.พ. 65 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 11:10 น.)
950 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 2 วัชรี แก้วพันธ์
(4 ก.พ. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 14:07 น.)
951 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 บุญณยศ อิสระกาญจน์กุล
(21 ก.ค. 65 15:57 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 15:56 น.)
952 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 น.ส.ปรียา ผูกผา
(7 ก.พ. 65 14:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ก.พ. 65 14:08 น.)
953 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นาวิน วิริยนาวินน์
(8 ก.พ. 65 11:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 11:55 น.)
954 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 สุจิตรา คำดำ
(8 ก.พ. 65 13:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 13:16 น.)
955 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค. 2565 2 นางสาวอุดมลักษณ์ นพเก้า
(8 ก.พ. 65 15:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 15:57 น.)
956 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มี.ค. 2565 2 นางสาวอุดมลักษณ์ นพเก้า
(8 ก.พ. 65 15:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 ก.พ. 65 16:09 น.)
957 กรุงเทพฯ   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มี.ค. 2565 2 นางสาวสุนิสา
(9 ก.พ. 65 08:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.พ. 65 09:39 น.)
958 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง
(9 ก.พ. 65 10:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.พ. 65 10:33 น.)
959 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ชลิดาภรณ์ ผลจันทร์
(10 ก.พ. 65 16:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.พ. 65 16:58 น.)
960 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ยอดดำเนิน
(10 ก.พ. 65 20:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 65 10:53 น.)
961 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(10 ก.พ. 65 20:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 65 10:53 น.)
962 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ภูริชญา อัศวโกวิทพงศ์
(17 ก.พ. 65 20:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ก.พ. 65 13:31 น.)
963 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 3 อโรชา
(21 ก.พ. 65 09:38 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(21 ก.พ. 65 10:57 น.)
964 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 นางสาว ชลธิชา วัฒนสุวรรณี ผู้ประสานงาน
(21 ก.พ. 65 10:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.พ. 65 10:58 น.)
965 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 5 นางสาว ชลธิชา วัฒนสุวรรณี ผู้ประสานงาน
(21 ก.พ. 65 10:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.พ. 65 10:55 น.)
966 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 นพณัฐ พรมเสน
(22 ก.พ. 65 10:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 65 11:31 น.)
967 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 คุณณัฐนิชา คลังมณี
(22 ก.พ. 65 14:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.พ. 65 14:29 น.)
968 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 อภิชาติ เกษามูล
(23 ก.พ. 65 09:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.พ. 65 09:08 น.)
969 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(24 ก.พ. 65 09:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 65 10:48 น.)
970 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายสุกิจ ขำเปรื่องเดช
(24 ก.พ. 65 11:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 65 13:16 น.)
971 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 นัฏฐนันท์ ภู่สวาสดิ์
(24 ก.พ. 65 14:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 09:40 น.)
972 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(25 ก.พ. 65 10:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 13:04 น.)
973 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(25 ก.พ. 65 10:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 13:04 น.)
974 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 ธัญญาภรณ์ ยงค์พีระกุล
(1 มี.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(1 มี.ค. 65 13:09 น.)
975 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 ปรียาภัทร์
(2 มี.ค. 65 08:15 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 มี.ค. 65 10:25 น.)
976 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 3 น.ส.มณีรัตน์ สร้างการนอก
(3 มี.ค. 65 10:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 มี.ค. 65 10:54 น.)
977 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส.ธนวรรณ เพิ่มพูล
(9 มี.ค. 65 14:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 65 08:39 น.)
978 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(9 มี.ค. 65 15:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 65 08:39 น.)
979 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 สุขนิภา ผดุงสันต์
(14 มี.ค. 65 10:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มี.ค. 65 15:18 น.)
980 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายอธิปัตย์ สังข์ทอง
(15 มี.ค. 65 16:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 65 08:39 น.)
981 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 คุณวารุณี สิงห์เสถียร
(16 มี.ค. 65 16:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 65 21:56 น.)
982 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นฤมล อินทรสิทธิ์
(22 มี.ค. 65 10:10 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 มี.ค. 65 10:20 น.)
983 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ว่าที่ร.ต.หญิงสุธิดา หม่อยปู้
(25 มี.ค. 65 09:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 65 09:08 น.)
984 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 ธัชณิน ปิงเมือง
(25 มี.ค. 65 11:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 มี.ค. 65 13:28 น.)
985 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 2 บริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัด
(28 มี.ค. 65 18:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 มี.ค. 65 09:24 น.)
986 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 อารมณ์ บำเรอจิต
(31 มี.ค. 65 12:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 มี.ค. 65 14:57 น.)
987 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(1 เม.ย. 65 13:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 เม.ย. 65 14:14 น.)
988 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นางยุภา สัมฤทธิ์สุขสันติ์
(8 เม.ย. 65 11:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 เม.ย. 65 13:49 น.)
989 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 บุษยา พรมชา
(19 เม.ย. 65 11:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 เม.ย. 65 12:29 น.)
990 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 12-16 ก.ย. 65 1 ธนพล พรมศักดิ์
(19 เม.ย. 65 16:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 เม.ย. 65 07:57 น.)
991 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นายธนิต ฉัตรแก้ว
(21 เม.ย. 65 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 เม.ย. 65 09:59 น.)
992 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 นายอาภากรณ์ เกตุมา
(22 เม.ย. 65 20:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 เม.ย. 65 07:43 น.)
993 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายณัฐชนน อินทนนต์
(25 เม.ย. 65 14:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 เม.ย. 65 14:53 น.)
994 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(26 เม.ย. 65 15:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 65 15:54 น.)
995 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(26 เม.ย. 65 16:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 65 16:02 น.)
997 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ดลยา
(3 พ.ค. 65 09:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 พ.ค. 65 10:02 น.)
998 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(5 พ.ค. 65 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
999 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย อาทิตย์ อุ่มอ่อนศรี
(5 พ.ค. 65 11:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
1000 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 เฌอริสา
(7 พ.ค. 65 15:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ค. 65 08:58 น.)
1001 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 เฌอริสา
(21 ก.ค. 65 11:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.ค. 65 16:26 น.)
1002 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 2 จักรกฤษ แก้วอำภัย
(9 พ.ค. 65 21:15 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:25 น.)
1003 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 ส.อ. นราธิป แม่มักดัน
(10 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:31 น.)
1004 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 5 สราวุฒิ เข็มวงษ์
(10 พ.ค. 65 10:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 10:34 น.)
1005 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 ก.ค. 2565 1 ภาคิน ลิ้มปรีดีชัย
(10 พ.ค. 65 11:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:12 น.)
1006 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 มันลิดา
(10 พ.ค. 65 13:44 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 13:48 น.)
1007 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ณัฐกานต์ อภัยภักดี
(10 พ.ค. 65 14:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:14 น.)
1008 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 น.ส.ชนกนันท์ สุหงษา
(11 พ.ค. 65 10:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1009 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 พิฆเนศ ทองเกต
(11 พ.ค. 65 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1010 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(11 พ.ค. 65 14:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:23 น.)
1011 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นาย วีระชัย สุขสะอาด
(12 ก.ค. 65 13:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 13:54 น.)
1012 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 สุเปียน เด็งระกีนา
(11 พ.ค. 65 16:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:14 น.)
1013 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นาย กฤษฏิ์ งิ้วเรือง
(11 พ.ค. 65 17:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:28 น.)
1015 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:32 น.)
1016 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:25 น.)
1017 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 พรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:29 น.)
1018 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ภูวดล เจริญภาพ
(12 พ.ค. 65 10:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 11:16 น.)
1019 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 กนกวรรณ ศรีราชพัฒน์
(12 พ.ค. 65 17:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 17:16 น.)
1020 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาว วรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 พ.ค. 65 12:16 น.)
1021 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาววรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 พ.ค. 65 09:09 น.)
1022 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ปวรุตม์ วงศ์สถิตย์พร
(13 พ.ค. 65 17:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:29 น.)
1023 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ธนกร แซ่เจี่ย
(14 พ.ค. 65 07:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:33 น.)
1024 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:43 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:57 น.)
1025 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:58 น.)
1026 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 เพียงระวี จันทร์แดง
(16 พ.ค. 65 20:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:59 น.)
1027 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นภัฐ พินิจภาระ
(16 พ.ค. 65 20:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 09:00 น.)
1028 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(25 ก.ค. 65 13:05 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:50 น.)
1029 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(17 พ.ค. 65 09:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 09:14 น.)
1030 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 1 ปนัทฎา คลังทอง
(17 พ.ค. 65 09:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 10:03 น.)
1038 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 18:41 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 18:42 น.)
1040 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 3-8 ต.ค. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 19:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 19:26 น.)
1041 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นภัสสร เพชรธำรงกุล
(18 พ.ค. 65 05:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 08:17 น.)
1042 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 ยุวดี ธิยะนัน
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
1043 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(18 พ.ค. 65 11:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 11:47 น.)
1049 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 รัตน์ชณี วงสุเพ็ง
(18 พ.ค. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 14:08 น.)
1050 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(19 พ.ค. 65 07:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 08:50 น.)
1051 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ิวิราวรรณ บุญเลิศ
(19 พ.ค. 65 08:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 พ.ค. 65 09:13 น.)
1052 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายอภิศนุสรณ์ ปัตมะ
(19 พ.ค. 65 10:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 พ.ค. 65 11:25 น.)
1055 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ฤทัยรัตน์ พัฒนะมนตรี
(19 พ.ค. 65 10:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 13:10 น.)
1058 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 นฤมล ผุดบัวดง
(25 ก.ค. 65 13:49 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1059 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 4 นางรำพึง สีแดง
(20 พ.ค. 65 08:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 พ.ค. 65 09:22 น.)
1061 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 2 สุมารีย์ ศรีสำอาง
(20 พ.ค. 65 13:40 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(23 พ.ค. 65 09:24 น.)
1062 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 ชัชวาล
(25 ก.ค. 65 13:13 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:12 น.)
1064 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นครินทร์ ตะโกเนียม
(24 พ.ค. 65 05:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 08:57 น.)
1065 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายศักดา ใยเมือง
(24 พ.ค. 65 10:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(24 พ.ค. 65 10:17 น.)
1066 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาววันเพ็ญ การสมเพียร
(24 พ.ค. 65 15:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 15:04 น.)
1067 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 วินัย ใจศรี
(25 พ.ค. 65 09:04 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 65 09:07 น.)
1068 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 นายอาภากรณ์ เกตุมา
(25 พ.ค. 65 10:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 65 10:14 น.)
1069 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 ส.ค. 2565 1 น.ส สายฝน สนธิรา
(27 พ.ค. 65 08:25 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(27 พ.ค. 65 08:59 น.)
1070 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 สรายุทธ ไชยศรีรัมย์
(27 พ.ค. 65 12:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(27 พ.ค. 65 12:16 น.)
1071 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 สรายุทธ ไชยศรีรัมย์
(27 พ.ค. 65 12:12 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 พ.ค. 65 12:16 น.)
1072 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก
(28 พ.ค. 65 15:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 08:35 น.)
1073 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 กนกกานต์ สุขดี
(30 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 08:36 น.)
1074 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาว วรรณิดา สมใจหวัง
(30 พ.ค. 65 15:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 15:41 น.)
1077 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 อรพรรณ กาญจนะเลขา
(2 มิ.ย. 65 18:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 มิ.ย. 65 09:34 น.)
1078 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 คุณวรรณศิริ งามฤทธิ์
(2 มิ.ย. 65 19:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 มิ.ย. 65 19:39 น.)
1080 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(7 มิ.ย. 65 09:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 09:55 น.)
1081 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 พงศกร วรรณโชคชัย
(7 มิ.ย. 65 11:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 11:41 น.)
1082 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 ฐาณวีร์ ทองเกลี้ยง
(25 ก.ค. 65 13:48 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1083 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 วิศรุต ทัศนนิติกร
(7 มิ.ย. 65 15:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 15:36 น.)
1084 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 15:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 16:12 น.)
1085 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 จรูญ มรรคคงคา
(7 มิ.ย. 65 16:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 16:13 น.)
1087 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 ส.ค. 2565 5 สุวิทย์ โพธิ์เมือง
(7 มิ.ย. 65 16:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 มิ.ย. 65 18:00 น.)
1088 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นส.สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 17:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มิ.ย. 65 08:51 น.)
1089 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 คุณ สาวิตรี จันทร์รัตน์
(7 มิ.ย. 65 18:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มิ.ย. 65 08:52 น.)
1090 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 09:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:20 น.)
1093 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 2 อโรชา
(8 มิ.ย. 65 09:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 มิ.ย. 65 09:44 น.)
1094 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.ค. 65 17:12 น.)
1095 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.ค. 65 17:11 น.)
1096 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 นายอธิปัตย์ สังข์ทอง
(8 มิ.ย. 65 16:36 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 มิ.ย. 65 16:37 น.)
1097 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 ณัฐนิชา คลังมณี
(12 ก.ค. 65 14:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 14:26 น.)
1098 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ฐาปนีย์ ชัยณรงค์ศิริพร
(25 ก.ค. 65 13:47 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1099 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:14 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:14 น.)
1100 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:47 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1101 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 3 น.ส.อาทิตยา วารินต๊ะ
(9 มิ.ย. 65 15:56 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(9 มิ.ย. 65 15:57 น.)
1102 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นาย บัณฑิต นุชเจริญ
(25 ก.ค. 65 13:46 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1104 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 จิตตพัฒน์ วิวัฒนมงคลชัย
(10 มิ.ย. 65 18:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มิ.ย. 65 18:58 น.)
1105 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:42 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1106 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นายภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:40 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1107 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(12 มิ.ย. 65 16:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(13 มิ.ย. 65 10:54 น.)
1109 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 5 สิบเอกภาณุพงศ์ เสือแก้ว
(25 ก.ค. 65 13:40 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1110 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 08:49 น.)
1111 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 คุณศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 15:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:35 น.)
1113 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 ศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 16:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:35 น.)
1115 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตตรี จันทรัตน์
(13 มิ.ย. 65 18:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1116 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี
(13 มิ.ย. 65 18:14 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1117 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 3 นางสาวจุฬารัตน์ แสงโทโพธิ์
(25 ก.ค. 65 13:39 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:31 น.)
1118 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นางสาว อติญา เจตธำรงชัย
(13 มิ.ย. 65 19:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1119 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 08:45 น.)
1121 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นางสาวอรณัฐ ชื่นสกุล
(14 มิ.ย. 65 10:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 10:35 น.)
1122 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 วาณี รุ่งสว่าง
(25 ก.ค. 65 13:29 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1123 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:28 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1124 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(14 มิ.ย. 65 13:48 น.)
นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ
(14 มิ.ย. 65 13:50 น.)
1125 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 อนุช อินไข
(25 ก.ค. 65 13:27 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1126 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 สิบเอกภาณุพงศ์ เสือแก้ว
(25 ก.ค. 65 13:22 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1127 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 อนุช อินไข
(5 ก.ค. 65 17:08 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1128 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 3 นางอรอุมา สะตะ
(25 ก.ค. 65 13:20 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1129 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ภรธิดา ปั้นพันธุ์
(16 มิ.ย. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 มิ.ย. 65 08:45 น.)
1131 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 3 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(12 ก.ค. 65 14:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 14:44 น.)
1133 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นายภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:18 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1134 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 3 นางสาวพรรณิภาร์ ทองน้อย
(16 มิ.ย. 65 14:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มิ.ย. 65 15:01 น.)
1138 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 อรพรรณ กาญจนะเลขา
(20 มิ.ย. 65 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 มิ.ย. 65 13:29 น.)
1139 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 น.ส.เพชรี บัวแตง
(25 ก.ค. 65 13:15 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:51 น.)
1140 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 อนุชา สุขประเสริฐ
(12 ก.ค. 65 14:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 15:22 น.)
1141 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นางทรงศักดิ์ ภักดีไสย
(12 ก.ค. 65 14:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ก.ค. 65 13:58 น.)
1142 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 สุขนิภา ผดุงสันต์
(21 มิ.ย. 65 15:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 มิ.ย. 65 16:45 น.)
1143 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(12 ก.ค. 65 13:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 13:52 น.)
1144 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 สุรีย์
(23 มิ.ย. 65 16:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 มิ.ย. 65 16:38 น.)
1145 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 สรวิศ สุวรรณรงค์
(25 มิ.ย. 65 15:26 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1146 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นายเมธา พันธุ์งาม
(12 ก.ค. 65 14:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 19:11 น.)
1164 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 3 ณัฐรดา เติมถาวร
(21 ก.ค. 65 16:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.ค. 65 01:04 น.)
1167 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(3 ก.ค. 65 22:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ก.ค. 65 10:34 น.)
1168 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มเวช
(14 ก.ค. 65 09:57 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(14 ก.ค. 65 10:26 น.)
1169 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ชุลีพร เฉยเจริญ
(6 ก.ค. 65 13:41 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1170 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(4 ก.ค. 65 14:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.ค. 65 15:39 น.)
1226 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 บุญณยศ อิสระกาญจน์กุล
(21 ก.ค. 65 16:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 16:01 น.)
1149 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
(16 ก.ค. 65 12:22 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 13:35 น.)
1166 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(3 ก.ค. 65 22:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ก.ค. 65 10:34 น.)
1158 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ฑิตยา ดีภัทรกุล
(28 มิ.ย. 65 16:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 มิ.ย. 65 09:46 น.)
1159 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 วัชรี แก้วพันธ์
(29 มิ.ย. 65 13:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 มิ.ย. 65 14:47 น.)
1175 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ฤทธิ์ศักดิ์ โชติพงศ์พุฒิ
(9 ก.ค. 65 19:08 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(9 ก.ค. 65 21:40 น.)
1176 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 อริย์กันตา คำไหม
(9 ก.ค. 65 15:46 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(9 ก.ค. 65 21:37 น.)
1177 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 วิราวรรณ บุญเลิศ
(19 ก.ค. 65 11:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.ค. 65 11:34 น.)
1178 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 5 สุภาวดี เสนาะเสียง
(15 ก.ค. 65 16:30 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:27 น.)
1179 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 สุภาวดี เสนาะเสียง
(15 ก.ค. 65 16:53 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:27 น.)
1180 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 นายอภิเชษฐ์ อินทจินดา
(1 ส.ค. 65 14:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 14:44 น.)
1181 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 ศุภณัฐ เพียงสอนดี
(19 ก.ค. 65 13:50 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:50 น.)
1182 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวพรรณภัชร์ ชญพรรณพัชร์
(15 ก.ค. 65 13:57 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 14:19 น.)
1184 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 จริยาภรณ์ จันทะศิลป์
(27 ก.ค. 65 10:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.ค. 65 10:48 น.)
1185 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายภุชงค์ คำปัญจะ
(22 ก.ค. 65 15:00 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(22 ก.ค. 65 14:59 น.)
1187 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 3 ชญาณิน ภูสมพงษ์
(21 ก.ค. 65 09:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 09:37 น.)
1266 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 สัจจพจน์ ชูคต
(9 ส.ค. 65 15:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 21:29 น.)
1190 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 จิรัชยา
(1 ส.ค. 65 14:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 14:46 น.)
1191 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์
(1 ส.ค. 65 15:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 15:19 น.)
1196 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ภานุ ทองย้อย
(14 ก.ค. 65 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ก.ค. 65 11:07 น.)
1199 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 รัตนาภรณ์ สุกเหลือง
(14 ก.ค. 65 13:12 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(14 ก.ค. 65 13:18 น.)
1201 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายบรรจง อรชุนกะ
(14 ก.ค. 65 19:12 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(14 ก.ค. 65 19:13 น.)
1202 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 2 ธนิศรา จันทะพงษ์
(14 ก.ค. 65 13:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(18 ก.ค. 65 08:54 น.)
1203 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 เวธนี ภัทรายุตวรรตน์
(16 ก.ค. 65 13:58 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 14:08 น.)
1204 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 เวธนี ภัทรายุตวรรตน์
(16 ก.ค. 65 14:00 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 14:10 น.)
1205 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 จุฑามาศ ศรีดาว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:20 น.)
1206 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายธีระพล ศรีหาพล
(18 ก.ค. 65 16:29 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:23 น.)
1207 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(2 ส.ค. 65 13:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 65 13:42 น.)
1211 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ณัฐนิชา ทองอ่วม
(18 ก.ค. 65 05:35 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(18 ก.ค. 65 08:21 น.)
1212 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 วาณี รุ่งสว่าง
(19 ก.ค. 65 13:51 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(18 ก.ค. 65 08:14 น.)
1213 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 4 นายอัครเดช แก้วมณี
(19 ก.ค. 65 13:17 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1214 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นิคม ไชยชุมศักดิ์
(19 ก.ค. 65 13:12 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:19 น.)
1215 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายปิยะวิทย์ สดสุชาติ
(19 ก.ค. 65 13:17 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1216 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวอรณิชา จิรประเสริฐวงศ์
(19 ก.ค. 65 13:16 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1217 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ลือชา รื่นจิตต์
(1 ส.ค. 65 15:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ก.ค. 65 18:07 น.)
1219 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 4 ศิริขวัญ ทินรัตน์
(19 ก.ค. 65 13:13 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:19 น.)
1220 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นพดล กันทะวงค์
(22 ก.ค. 65 14:47 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(30 ก.ค. 65 01:45 น.)
1221 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 ปรียาภัทร์ นัท
(4 ส.ค. 65 09:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.ค. 65 08:42 น.)
1222 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.ศศิธร พลอาษา
(1 ส.ค. 65 07:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 07:24 น.)
1223 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(9 ส.ค. 65 16:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 16:34 น.)
1225 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 เฌอริสา
(3 ส.ค. 65 15:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ส.ค. 65 15:55 น.)
1227 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 4 นายเอกชัย รัตนบรรลือ
(26 ก.ค. 65 14:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(26 ก.ค. 65 14:12 น.)
1228 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 นายณัฐเดชาพงศ์ ศิริอักษรศิรา
(22 ก.ค. 65 15:09 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(22 ก.ค. 65 18:16 น.)
1238 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ภานุ ทองย้อย
(3 ส.ค. 65 14:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ก.ค. 65 14:09 น.)
1248 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 สาวิตรี จันทรัตน์
(31 ก.ค. 65 07:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 08:30 น.)
1252 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(2 ส.ค. 65 11:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 65 12:00 น.)
1254 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(5 ส.ค. 65 10:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:21 น.)
1255 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 วิราวรรณ บุญเลิศ
(4 ส.ค. 65 10:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ส.ค. 65 10:29 น.)
1260 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 29-31 ส.ค. 2565 1 พลอยวิลัย บำรุงกิจ
(5 ส.ค. 65 10:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ส.ค. 65 14:39 น.)
1261 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 3-8 ต.ค. 2565 5 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 11:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ส.ค. 65 11:25 น.)
1263 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 11:43 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ส.ค. 65 11:45 น.)
1265 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 15:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 08:21 น.)
1269 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์
(9 ส.ค. 65 19:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ส.ค. 65 08:17 น.)
1270 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(10 ส.ค. 65 09:04 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 ส.ค. 65 11:50 น.)
1273 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 พิชุดา การีเวท
(10 ส.ค. 65 17:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 08:32 น.)

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2022-08-11 14:28:16pm

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 432

Yesterday 439

Week 1707

Month 4433

All 486098

Currently are 43 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 432

Yesterday 439

Week 1707

Month 4433

All 486098

Currently are 43 guests and no members online