ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครเข้าฝึกอบรมNo. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
871 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 9 ต.ค. 64 1 นางสาวศิริพร โตชมภู
(28 ก.ย. 64 14:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 64 15:54 น.)
870 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นางสาวประยงค์ เกตุงาม
(28 ก.ย. 64 10:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 64 15:49 น.)
869 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 พรพรรณ แจ้งคล้อย
(28 ก.ย. 64 10:29 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(28 ก.ย. 64 10:32 น.)
868 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 คนัน ธนกุลชัยทวี
(27 ก.ย. 64 20:43 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(28 ก.ย. 64 10:33 น.)
867 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 2 ฉันทิตา
(22 ก.ย. 64 11:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 ก.ย. 64 10:37 น.)
866 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 ฉันทิตา
(22 ก.ย. 64 11:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.ย. 64 11:38 น.)
865 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(21 ก.ย. 64 13:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ย. 64 16:55 น.)
864 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 4-9 ต.ค. 64 1 ดลธรรม หินตะ
(20 ก.ย. 64 22:06 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ย. 64 11:24 น.)
863 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 13 พ.ย. 64 1 ขวัญพิศาห์ วิไลเจริญตระกูล
(13 ก.ย. 64 20:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ก.ย. 64 09:05 น.)
862 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 น.ส.ศรีเเพร มีสัจ
(13 ก.ย. 64 11:04 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ก.ย. 64 13:13 น.)
861 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 พรพรรณ แจ้งคล้อย
(13 ก.ย. 64 09:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(13 ก.ย. 64 09:21 น.)
860 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 2 พรพรรณ แจ้งคล้อย
(13 ก.ย. 64 09:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(13 ก.ย. 64 09:22 น.)
859 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 6/64 วันที่ 4-9 ต.ค. 64 1 ภานุพงศ์ สัตยาไชย
(8 ก.ย. 64 15:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.ย. 64 15:25 น.)
858 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 น.ส.ศรีเเพร มีสัจ
(3 ก.ย. 64 11:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ก.ย. 64 11:40 น.)
857 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 ธนวัฒน์ จั่นอัศวสุข
(24 ส.ค. 64 21:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ส.ค. 64 10:03 น.)
856 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 9/64 วันที่ 16-17 ธ.ค. 64 1 นาย ธนวัฒน์ จั่นอัศวสุข
(21 ส.ค. 64 23:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ส.ค. 64 14:54 น.)
855 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 ธนพล จันทร์ศรี
(20 ส.ค. 64 20:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ส.ค. 64 19:09 น.)
854 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 นายกมลชัย ทองเผือก
(13 ส.ค. 64 12:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 64 15:31 น.)
853 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 1-6 พ.ย. 64 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(11 ส.ค. 64 10:38 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 ส.ค. 64 15:31 น.)
852 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(11 ส.ค. 64 10:34 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 ส.ค. 64 15:30 น.)
851 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 วรรณวรางค์ พิมพงาน
(9 ส.ค. 64 09:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ส.ค. 64 10:05 น.)
850 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 นายรุ่ง แกล้วกล้า
(4 ส.ค. 64 19:06 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ส.ค. 64 09:54 น.)
849 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 นายธีร์รัฐ ปัตถานัง
(4 ส.ค. 64 09:26 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(4 ส.ค. 64 12:13 น.)
848 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 ชรัณรพัสต์
(2 ส.ค. 64 16:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 64 19:40 น.)
847 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 มนตรี ใจคง
(23 ก.ค. 64 09:49 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 ก.ค. 64 09:50 น.)
846 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 ทนง นีพลกรัง
(20 ก.ค. 64 16:31 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ก.ค. 64 17:12 น.)
845 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 3 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง
(17 ก.ค. 64 14:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ก.ค. 64 08:35 น.)
844 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 4 นายธีร์รัฐ ปัตถานัง
(16 ก.ค. 64 14:35 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 ก.ค. 64 14:37 น.)
843 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 4 ปาณิกา เทียนศิริ
(15 ก.ค. 64 16:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ก.ค. 64 18:16 น.)
842 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 ศศิประภา นาคเล็ก
(6 ก.ค. 64 08:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.ค. 64 14:00 น.)
841 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 10 ก.ค. 64 2 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(28 มิ.ย. 64 14:26 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(28 มิ.ย. 64 14:49 น.)
840 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 5-10 ก.ค. 64 2 ศศิชา วงษ์วิเชียร
(23 มิ.ย. 64 11:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 มิ.ย. 64 13:36 น.)
839 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(19 มิ.ย. 64 16:10 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 มิ.ย. 64 09:01 น.)
838 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 นูรอาซีกีน อับดุลเลาะ (กิ่ง)
(18 มิ.ย. 64 15:17 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 มิ.ย. 64 16:24 น.)
837 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 ยุวดี ปี่ไทย
(15 มิ.ย. 64 10:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มิ.ย. 64 11:28 น.)
836 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 ปฐมพงษ์ หอมศรี
(12 มิ.ย. 64 20:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 มิ.ย. 64 08:53 น.)
835 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 19 มิ.ย. 64 1 ศาสตรา มาลัง
(2 มิ.ย. 64 18:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มิ.ย. 64 08:28 น.)
834 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นางสาวพรทิพย์ ฉิมพาลี
(2 มิ.ย. 64 13:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 มิ.ย. 64 13:48 น.)
833 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 2 นางสาวกมลรัตน์ สุจริตจันทร์
(1 มิ.ย. 64 16:25 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 มิ.ย. 64 16:27 น.)
832 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 รชยา ภูผิวขาว
(27 พ.ค. 64 15:59 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 พ.ค. 64 16:04 น.)
831 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 19 มิ.ย. 64 2 ธนัทกัญญ์ บุญทัน
(25 พ.ค. 64 14:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ค. 64 14:41 น.)
830 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 คุณปวริศา ภูศรี
(25 พ.ค. 64 10:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ค. 64 10:12 น.)
829 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 สยามณัฐ พนัสสรณ์
(24 พ.ค. 64 00:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 พ.ค. 64 08:15 น.)
828 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 1 สมฤทัย ยงบรรทม
(23 พ.ค. 64 12:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 พ.ค. 64 08:10 น.)
827 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 นุชจรี คดเข็ม
(18 พ.ค. 64 11:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 64 12:26 น.)
826 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 ปราณียา พันธ์สีมา
(17 พ.ค. 64 15:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 64 15:32 น.)
825 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(17 พ.ค. 64 15:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 64 15:30 น.)
824 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 1 อัญชลี ผจญกล้า
(17 พ.ค. 64 15:07 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 พ.ค. 64 15:11 น.)
823 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 3/64 วันที่ 10-11 มิ.ย. 64 2 อัญชลี ผจญกล้า
(17 พ.ค. 64 15:04 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 พ.ค. 64 15:10 น.)
822 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 นฤมล
(14 พ.ค. 64 10:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ค. 64 10:51 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์28 กันยายน 2564 เวลา 15:54 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 กันยายน 2564 เวลา 10:35 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต23 กันยายน 2564 เวลา 15:48 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล13 กันยายน 2564 เวลา 13:14 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 476

Week 1046

Month 14036

All 335272

Currently are 110 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 476

Week 1046

Month 14036

All 335272

Currently are 110 guests and no members online