ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครเข้าฝึกอบรมNo. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
838 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 นูรอาซีกีน อับดุลเลาะ (กิ่ง)
(18 มิ.ย. 64 15:17 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 มิ.ย. 64 16:24 น.)
837 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 ยุวดี ปี่ไทย
(15 มิ.ย. 64 10:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มิ.ย. 64 11:28 น.)
836 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 ปฐมพงษ์ หอมศรี
(12 มิ.ย. 64 20:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 มิ.ย. 64 08:53 น.)
835 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 19 มิ.ย. 64 1 ศาสตรา มาลัง
(2 มิ.ย. 64 18:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มิ.ย. 64 08:28 น.)
834 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 7/64 วันที่ 8-13 พ.ย. 64 1 นางสาวพรทิพย์ ฉิมพาลี
(2 มิ.ย. 64 13:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 มิ.ย. 64 13:48 น.)
833 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 2 นางสาวกมลรัตน์ สุจริตจันทร์
(1 มิ.ย. 64 16:25 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 มิ.ย. 64 16:27 น.)
832 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 รชยา ภูผิวขาว
(27 พ.ค. 64 15:59 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 พ.ค. 64 16:04 น.)
831 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 19 มิ.ย. 64 2 ธนัทกัญญ์ บุญทัน
(25 พ.ค. 64 14:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ค. 64 14:41 น.)
830 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 คุณปวริศา ภูศรี
(25 พ.ค. 64 10:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ค. 64 10:12 น.)
829 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 สยามณัฐ พนัสสรณ์
(24 พ.ค. 64 00:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 พ.ค. 64 08:15 น.)
828 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 1 สมฤทัย ยงบรรทม
(23 พ.ค. 64 12:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 พ.ค. 64 08:10 น.)
827 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 1 นุชจรี คดเข็ม
(18 พ.ค. 64 11:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 64 12:26 น.)
826 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 ปราณียา พันธ์สีมา
(17 พ.ค. 64 15:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 64 15:32 น.)
825 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 5/64 วันที่ 16-21 ส.ค. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(17 พ.ค. 64 15:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 64 15:30 น.)
824 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/64 วันที่ 22-23 ก.ค. 64 1 อัญชลี ผจญกล้า
(17 พ.ค. 64 15:07 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 พ.ค. 64 15:11 น.)
823 ระยอง   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 3/64 วันที่ 10-11 มิ.ย. 64 2 อัญชลี ผจญกล้า
(17 พ.ค. 64 15:04 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 พ.ค. 64 15:10 น.)
822 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 12-17 ก.ค. 64 1 นฤมล
(14 พ.ค. 64 10:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ค. 64 10:51 น.)
821 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 สุทิน โมงขุนทด
(13 พ.ค. 64 13:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(13 พ.ค. 64 14:43 น.)
820 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 5-10 ก.ค. 64 1 สุทิน โมงขุนทด
(10 พ.ค. 64 10:54 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 พ.ค. 64 09:00 น.)
819 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 4/64 วันที่ 23-28 ส.ค. 64 1 น.ส.ชนัญทิพย์ บุญโต
(8 พ.ค. 64 14:24 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 พ.ค. 64 09:01 น.)
818 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 5-10 ก.ค. 64 2 ปิติภรณ์
(5 พ.ค. 64 15:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(5 พ.ค. 64 15:47 น.)
817 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 สุทิน โมงขุนทด
(4 พ.ค. 64 11:07 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(4 พ.ค. 64 15:16 น.)
816 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 อภิวัฒน์ ปานแก้ว
(2 พ.ค. 64 10:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ค. 64 11:19 น.)
815 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 2 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(29 เม.ย. 64 23:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 เม.ย. 64 10:42 น.)
814 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 2 ชินะ จันทรศรีวงษ์
(26 เม.ย. 64 10:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 64 10:53 น.)
813 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 พันนิภา
(23 เม.ย. 64 11:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 เม.ย. 64 13:45 น.)
812 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 2 นลินรัตน์
(22 เม.ย. 64 16:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 เม.ย. 64 16:28 น.)
811 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 1 นายเกรียงไกร กาญจนทวีวัฒน์
(16 เม.ย. 64 13:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 เม.ย. 64 13:59 น.)
810 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 4 จันทมณี โพธิ์คำ
(7 เม.ย. 64 11:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 เม.ย. 64 12:07 น.)
809 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 5 ศุภชัย ป้อมเสน
(5 เม.ย. 64 11:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 เม.ย. 64 13:05 น.)
808 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 สุเมธ เมืองโคตร
(5 เม.ย. 64 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 เม.ย. 64 10:53 น.)
807 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 พฤฒิ สุเมธาอักษร
(2 เม.ย. 64 16:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 เม.ย. 64 08:48 น.)
806 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายจักรพงษ์ สุภาษี
(2 เม.ย. 64 11:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 เม.ย. 64 14:21 น.)
805 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 ฐิตาภา
(2 เม.ย. 64 10:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 10:31 น.)
804 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 นางสาวพิมล เที่ยงรัตน์
(1 เม.ย. 64 16:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 08:49 น.)
803 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 สิริยศ ศิริพัฒน์โท
(1 เม.ย. 64 16:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 08:49 น.)
802 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(31 มี.ค. 64 13:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 มี.ค. 64 13:44 น.)
801 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 คุณวันทนา มีอาษา
(30 มี.ค. 64 15:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(30 มี.ค. 64 16:04 น.)
800 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 27 มี.ค. 64 1 สังเวียน นิลวงค์
(25 มี.ค. 64 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มี.ค. 64 14:01 น.)
799 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ภาวิณี โท้มะวงศ์
(25 มี.ค. 64 11:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มี.ค. 64 11:09 น.)
798 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(25 มี.ค. 64 11:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 มี.ค. 64 11:03 น.)
797 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ปองคุณ
(24 มี.ค. 64 21:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 64 08:37 น.)
796 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(18 มี.ค. 64 11:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 มี.ค. 64 13:14 น.)
795 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 นาย สมหมาย โพธิ์อุไร
(17 มี.ค. 64 14:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 64 14:54 น.)
784 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 เสาวลักษณ์ พุ่มเขียว
(16 มี.ค. 64 10:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 64 10:52 น.)
783 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:17 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:23 น.)
782 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:02 น.)
781 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ชมพูนุช ทิมสา
(12 มี.ค. 64 17:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 17:29 น.)
780 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
779 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 4 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล22 ตุลาคม 2564 เวลา 20:18 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต20 ตุลาคม 2564 เวลา 13:48 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:42 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:33 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 กันยายน 2564 เวลา 10:35 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 13

Yesterday 493

Week 2716

Month 10524

All 347143

Currently are 9 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 13

Yesterday 493

Week 2716

Month 10524

All 347143

Currently are 9 guests and no members online