สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
797 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ปองคุณ
(24 มี.ค. 64 21:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 64 08:37 น.)
796 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(18 มี.ค. 64 11:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 มี.ค. 64 13:14 น.)
795 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 นาย สมหมาย โพธิ์อุไร
(17 มี.ค. 64 14:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 64 14:54 น.)
784 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 เสาวลักษณ์ พุ่มเขียว
(16 มี.ค. 64 10:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 64 10:52 น.)
783 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:17 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:23 น.)
782 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:02 น.)
781 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ชมพูนุช ทิมสา
(12 มี.ค. 64 17:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 17:29 น.)
780 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
779 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 4 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
778 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(12 มี.ค. 64 04:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 มี.ค. 64 07:50 น.)
777 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ยุทธนา พิณมณีสิน
(11 มี.ค. 64 13:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 มี.ค. 64 14:19 น.)
776 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(11 มี.ค. 64 09:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 มี.ค. 64 09:38 น.)
775 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 น.ส.อุรัยรัก นาเสงี่ยม
(10 มี.ค. 64 14:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 มี.ค. 64 14:39 น.)
774 กรุงเทพฯ   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2/64 วันที่ 1-2 เม.ย. 64 1 น.ส.อุรัยรัก นาเสงี่ยม
(10 มี.ค. 64 14:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 มี.ค. 64 14:40 น.)
773 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(9 มี.ค. 64 13:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มี.ค. 64 08:20 น.)
772 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 จักรี
(8 มี.ค. 64 17:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 มี.ค. 64 08:59 น.)
771 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 นาย อนันชัย แฉลัมรัมย์
(7 มี.ค. 64 10:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 มี.ค. 64 10:02 น.)
770 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(6 มี.ค. 64 09:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 มี.ค. 64 09:56 น.)
769 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 ณปภัชกร ไชยรินทร์
(4 มี.ค. 64 15:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 64 16:03 น.)
768 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 นางสาวรติชา กัตพงษ์
(4 มี.ค. 64 08:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 มี.ค. 64 09:20 น.)
767 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 ชนัฐปภา จักรคำ
(25 ก.พ. 64 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:55 น.)
766 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นายบัณฑิต แก้วเจริญผล
(25 ก.พ. 64 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:24 น.)
765 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 ยุพาวดี สมุยน้อย
(25 ก.พ. 64 10:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:23 น.)
764 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(24 ก.พ. 64 20:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ก.พ. 64 08:38 น.)
763 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 กมลวรรณ ประสพศิลป์
(24 ก.พ. 64 17:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:22 น.)
762 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(24 ก.พ. 64 16:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 08:29 น.)
761 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(24 ก.พ. 64 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 64 09:59 น.)
760 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(19 ก.พ. 64 08:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.พ. 64 10:27 น.)
759 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 วชิราภรณ์ เสียงใส
(18 ก.พ. 64 17:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.พ. 64 08:40 น.)
758 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 วัชรี สุขเกษม
(18 ก.พ. 64 14:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ก.พ. 64 14:49 น.)
757 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(17 ก.พ. 64 09:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 ก.พ. 64 15:38 น.)
756 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 2 พรรณิภาร์ ทองน้อย
(16 ก.พ. 64 10:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 64 13:18 น.)
755 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 วริศรา มาลาวงศ์กุล
(16 ก.พ. 64 09:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 64 13:20 น.)
754 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 4 ชนาภา สัมมาอรรถ
(15 ก.พ. 64 11:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ก.พ. 64 13:39 น.)
753 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 3 จันธิมา อินทะมาศ
(11 ก.พ. 64 08:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 64 08:52 น.)
752 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 27 มี.ค. 64 1 พนิตา รุ่งเรือง
(10 ก.พ. 64 16:02 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(10 ก.พ. 64 16:16 น.)
750 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 2 นาย วงศกร ผลอินทร์
(8 ก.พ. 64 17:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.พ. 64 09:40 น.)
734 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 ชัยชนะ คำแก้ว
(1 ก.พ. 64 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.พ. 64 14:47 น.)
729 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายนิวัติ ศรีเทพ
(10 พ.ย. 63 09:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ย. 63 09:31 น.)
728 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 คุณอัจฉรา ผินนอก
(9 พ.ย. 63 19:33 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 พ.ย. 63 19:33 น.)
727 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวกนกนาถ สีทอง
(9 พ.ย. 63 15:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 63 16:07 น.)
726 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 2 วงศกร ผลอินทร์
(7 พ.ย. 63 17:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 พ.ย. 63 17:32 น.)
725 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 วิชิต สนิทรักษา
(7 พ.ย. 63 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 63 07:23 น.)
724 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(6 พ.ย. 63 14:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 63 14:10 น.)
723 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นส.จินตนา ปานทองแก้ว
(6 พ.ย. 63 08:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 63 10:29 น.)
722 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 ณรงค์พล แก้วจังหวัด
(5 พ.ย. 63 16:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 16:16 น.)
721 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางทัศนะ สุขใจเจริญพร
(5 พ.ย. 63 11:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 11:18 น.)
720 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สุรีธร ชูศิริ
(5 พ.ย. 63 09:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 09:39 น.)
719 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายปริญญา สุดอารมย์
(4 พ.ย. 63 09:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 พ.ย. 63 09:33 น.)
718 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 คุณวันดี เงินวัน
(2 พ.ย. 63 16:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ย. 63 16:56 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:31 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 มิถุนายน 2564 เวลา 16:10 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 602

Yesterday 993

Week 1595

Month 14675

All 302918

Currently are 24 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 602

Yesterday 993

Week 1595

Month 14675

All 302918

Currently are 24 guests and no members online