ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครเข้าฝึกอบรมNo. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
778 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(12 มี.ค. 64 04:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 มี.ค. 64 07:50 น.)
777 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ยุทธนา พิณมณีสิน
(11 มี.ค. 64 13:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 มี.ค. 64 14:19 น.)
776 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(11 มี.ค. 64 09:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 มี.ค. 64 09:38 น.)
775 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 น.ส.อุรัยรัก นาเสงี่ยม
(10 มี.ค. 64 14:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 มี.ค. 64 14:39 น.)
774 กรุงเทพฯ   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2/64 วันที่ 1-2 เม.ย. 64 1 น.ส.อุรัยรัก นาเสงี่ยม
(10 มี.ค. 64 14:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 มี.ค. 64 14:40 น.)
773 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(9 มี.ค. 64 13:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มี.ค. 64 08:20 น.)
772 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 จักรี
(8 มี.ค. 64 17:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 มี.ค. 64 08:59 น.)
771 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 นาย อนันชัย แฉลัมรัมย์
(7 มี.ค. 64 10:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 มี.ค. 64 10:02 น.)
770 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(6 มี.ค. 64 09:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 มี.ค. 64 09:56 น.)
769 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 ณปภัชกร ไชยรินทร์
(4 มี.ค. 64 15:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 64 16:03 น.)
768 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 นางสาวรติชา กัตพงษ์
(4 มี.ค. 64 08:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 มี.ค. 64 09:20 น.)
767 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 ชนัฐปภา จักรคำ
(25 ก.พ. 64 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:55 น.)
766 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นายบัณฑิต แก้วเจริญผล
(25 ก.พ. 64 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:24 น.)
765 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 ยุพาวดี สมุยน้อย
(25 ก.พ. 64 10:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:23 น.)
764 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(24 ก.พ. 64 20:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ก.พ. 64 08:38 น.)
763 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 กมลวรรณ ประสพศิลป์
(24 ก.พ. 64 17:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:22 น.)
762 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(24 ก.พ. 64 16:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 08:29 น.)
761 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(24 ก.พ. 64 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 64 09:59 น.)
760 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(19 ก.พ. 64 08:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.พ. 64 10:27 น.)
759 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 วชิราภรณ์ เสียงใส
(18 ก.พ. 64 17:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.พ. 64 08:40 น.)
758 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 วัชรี สุขเกษม
(18 ก.พ. 64 14:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ก.พ. 64 14:49 น.)
757 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(17 ก.พ. 64 09:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 ก.พ. 64 15:38 น.)
756 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 2 พรรณิภาร์ ทองน้อย
(16 ก.พ. 64 10:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 64 13:18 น.)
755 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 วริศรา มาลาวงศ์กุล
(16 ก.พ. 64 09:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 64 13:20 น.)
754 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 4 ชนาภา สัมมาอรรถ
(15 ก.พ. 64 11:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ก.พ. 64 13:39 น.)
753 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 3 จันธิมา อินทะมาศ
(11 ก.พ. 64 08:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 64 08:52 น.)
752 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 27 มี.ค. 64 1 พนิตา รุ่งเรือง
(10 ก.พ. 64 16:02 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(10 ก.พ. 64 16:16 น.)
750 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 2 นาย วงศกร ผลอินทร์
(8 ก.พ. 64 17:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.พ. 64 09:40 น.)
734 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 ชัยชนะ คำแก้ว
(1 ก.พ. 64 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.พ. 64 14:47 น.)
729 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายนิวัติ ศรีเทพ
(10 พ.ย. 63 09:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ย. 63 09:31 น.)
728 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 คุณอัจฉรา ผินนอก
(9 พ.ย. 63 19:33 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 พ.ย. 63 19:33 น.)
727 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวกนกนาถ สีทอง
(9 พ.ย. 63 15:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 63 16:07 น.)
726 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 2 วงศกร ผลอินทร์
(7 พ.ย. 63 17:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 พ.ย. 63 17:32 น.)
725 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 วิชิต สนิทรักษา
(7 พ.ย. 63 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 63 07:23 น.)
724 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(6 พ.ย. 63 14:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 63 14:10 น.)
723 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นส.จินตนา ปานทองแก้ว
(6 พ.ย. 63 08:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 63 10:29 น.)
722 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 ณรงค์พล แก้วจังหวัด
(5 พ.ย. 63 16:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 16:16 น.)
721 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางทัศนะ สุขใจเจริญพร
(5 พ.ย. 63 11:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 11:18 น.)
720 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สุรีธร ชูศิริ
(5 พ.ย. 63 09:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 09:39 น.)
719 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายปริญญา สุดอารมย์
(4 พ.ย. 63 09:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 พ.ย. 63 09:33 น.)
718 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 คุณวันดี เงินวัน
(2 พ.ย. 63 16:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ย. 63 16:56 น.)
717 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 พัชรี ศรีวัฒน์
(2 พ.ย. 63 13:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ย. 63 13:23 น.)
716 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายฐศิษฏ์ จริตพันธ์
(2 พ.ย. 63 11:27 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(2 พ.ย. 63 13:29 น.)
715 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุรีธร ชูศิริ
(2 พ.ย. 63 11:14 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(2 พ.ย. 63 13:30 น.)
714 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายอาทิตย์ ราชวงค์
(31 ต.ค. 63 20:36 น.)
นายวงกต ศรีเพ็ญ
(2 พ.ย. 63 09:14 น.)
713 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นัสภิชกาศ สอนสืบ
(31 ต.ค. 63 17:08 น.)
นายวงกต ศรีเพ็ญ
(2 พ.ย. 63 09:14 น.)
712 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 พรรณิภาร์ ทองน้อย
(30 ต.ค. 63 16:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 16:13 น.)
711 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 พฤทธิพันธุ์ ชาวนา
(30 ต.ค. 63 13:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 13:12 น.)
710 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายไพฑูรย์ เอื้อวรสุข
(30 ต.ค. 63 09:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 10:13 น.)
709 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สราลี ชุ่มตีนอก
(30 ต.ค. 63 09:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 10:12 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล22 ตุลาคม 2564 เวลา 20:18 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต20 ตุลาคม 2564 เวลา 13:48 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:42 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:33 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 กันยายน 2564 เวลา 10:35 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 485

Yesterday 536

Week 2695

Month 10503

All 347122

Currently are 9 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 485

Yesterday 536

Week 2695

Month 10503

All 347122

Currently are 9 guests and no members online