สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
627 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 พรรษมน ทวีสุข
(15 ก.ย. 63 17:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ก.ย. 63 08:34 น.)
626 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 2 นายมาฆะ พลานนท์
(15 ก.ย. 63 09:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ก.ย. 63 12:54 น.)
625 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นายสุวัฒน์ หนูทอง
(15 ก.ย. 63 09:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ก.ย. 63 09:39 น.)
624 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นายไพฑูรย์ เอื้อวรสุข
(14 ก.ย. 63 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ก.ย. 63 11:47 น.)
623 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ณภัสนันท์ ภัทธนภกุล
(14 ก.ย. 63 10:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ก.ย. 63 11:47 น.)
622 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 3 ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(13 ก.ย. 63 15:31 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ก.ย. 63 11:06 น.)
621 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(11 ก.ย. 63 09:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.ย. 63 09:46 น.)
620 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นายสัตยา ทอกทิ
(11 ก.ย. 63 09:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.ย. 63 09:04 น.)
619 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นาย ประพันธ์ พ่วงธานี
(10 ก.ย. 63 19:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.ย. 63 07:40 น.)
618 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 คุณนิ่ม (จป.วิชาชีพ)
(10 ก.ย. 63 14:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ย. 63 14:15 น.)
617 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นายศักดิ์สิทธิ์ ตาลห่อ
(10 ก.ย. 63 11:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ย. 63 14:15 น.)
616 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 5 นายศักดิ์สิทธิ์ ตาลห่อ
(10 ก.ย. 63 11:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ย. 63 14:16 น.)
615 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 กรณ์อัฐชญา
(10 ก.ย. 63 09:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ย. 63 14:19 น.)
614 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิคโคเคน สำนักงานใหญ่
(10 ก.ย. 63 09:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ย. 63 14:19 น.)
613 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศิวพร พิมพะกร
(9 ก.ย. 63 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.ย. 63 14:01 น.)
612 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 2 ศิวพร พิมพะกร
(9 ก.ย. 63 09:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.ย. 63 13:36 น.)
611 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศิวพร พิมพะกร
(9 ก.ย. 63 09:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.ย. 63 13:36 น.)
610 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 วิราวรรณ บุญเลิศ
(8 ก.ย. 63 13:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.ย. 63 13:19 น.)
608 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ไปรยา สุขสุคนธ์
(3 ก.ย. 63 13:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.ย. 63 13:20 น.)
607 -    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 1 นายวิทวัส ศรีบูระไชย
(3 ก.ย. 63 08:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 ก.ย. 63 10:34 น.)
606 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 ลัดดานันท์ เสลาหอม
(2 ก.ย. 63 14:56 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(2 ก.ย. 63 16:34 น.)
605 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ภูษิต ฤทธิ์พยัค
(31 ส.ค. 63 16:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 16:55 น.)
604 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 นางสาววันดี เงินวัน
(31 ส.ค. 63 16:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(31 ส.ค. 63 16:50 น.)
603 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 3 ขนิฐา
(31 ส.ค. 63 14:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 14:29 น.)
602 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 จันธิมา อินทะมาศ
(31 ส.ค. 63 10:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 10:21 น.)
601 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 นางสาวชลสุรีย์ อุดทามูล
(31 ส.ค. 63 09:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ส.ค. 63 11:35 น.)
600 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางสาวจารุวรรณ ตันยง
(31 ส.ค. 63 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 09:46 น.)
599 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 เอกพงศ์ ไทยเกิด
(28 ส.ค. 63 14:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ส.ค. 63 14:22 น.)
598 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(26 ส.ค. 63 16:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ส.ค. 63 08:42 น.)
597 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 2 อัญชลี ผจญกล้า
(24 ส.ค. 63 13:18 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ส.ค. 63 14:18 น.)
596 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(24 ส.ค. 63 09:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ส.ค. 63 08:11 น.)
595 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นายฐศิษฏ์ จริตพันธ์
(21 ส.ค. 63 16:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ส.ค. 63 08:46 น.)
594 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 พิทักษ์ นิราศภัย
(21 ส.ค. 63 08:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ส.ค. 63 09:14 น.)
593 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นัฐวุฒิ กิจโสภา
(20 ส.ค. 63 16:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ส.ค. 63 08:41 น.)
592 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศรายุทธ ศรีชมภู
(19 ส.ค. 63 15:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ส.ค. 63 16:25 น.)
591 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 ชานนท์ นิลดวง
(18 ส.ค. 63 17:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ส.ค. 63 08:18 น.)
590 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 บุษยา พรมชา
(18 ส.ค. 63 15:44 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 ส.ค. 63 16:27 น.)
589 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 2 บุษยา พรมชา
(18 ส.ค. 63 15:40 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 ส.ค. 63 16:26 น.)
588 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 นางสาวอัจฉรา ผินนอก
(17 ส.ค. 63 10:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ส.ค. 63 13:21 น.)
587 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นัสภิชกาศ สอนสืบ
(14 ส.ค. 63 15:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ส.ค. 63 08:46 น.)
586 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 ณัฐชา ยงยุธ
(13 ส.ค. 63 14:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 63 15:47 น.)
585 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(13 ส.ค. 63 11:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 63 11:40 น.)
584 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(13 ส.ค. 63 11:33 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 63 11:39 น.)
583 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 5 นายเอกพงศ์ ไทยเกิด
(12 ส.ค. 63 10:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 63 07:56 น.)
582 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นาย นิมิต ก้อนง่อน
(11 ส.ค. 63 14:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:59 น.)
581 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 นางสาวศิริพร โตชมภู
(11 ส.ค. 63 13:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:32 น.)
580 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 ปวีณ
(11 ส.ค. 63 13:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:30 น.)
579 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ธนากร ไชยพฤกษ์
(10 ส.ค. 63 20:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 08:50 น.)
578 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 อัญญานี โสตถิกำแหง
(8 ส.ค. 63 13:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ส.ค. 63 15:10 น.)
577 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 สิชล ม่วงศรีสันต์
(7 ส.ค. 63 15:52 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 ส.ค. 63 09:04 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นางสายสุดา บรรเลงจิต9 เมษายน 2564 เวลา 09:08 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์8 เมษายน 2564 เวลา 07:49 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล7 เมษายน 2564 เวลา 12:08 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์8 มีนาคม 2564 เวลา 10:02 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 86

Yesterday 454

Week 995

Month 7848

All 249922

Currently are 17 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 86

Yesterday 454

Week 995

Month 7848

All 249922

Currently are 17 guests and no members online