ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครเข้าฝึกอบรมNo. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
708 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 อมรรัตน์ สุวรรณมณี
(30 ต.ค. 63 09:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 ต.ค. 63 09:45 น.)
707 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 น.ส.สุมลรัตน์ เกียรติไกรภพ
(28 ต.ค. 63 14:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 14:32 น.)
706 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวอรทัย ไชยเจริญ
(28 ต.ค. 63 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 14:22 น.)
705 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(28 ต.ค. 63 09:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ต.ค. 63 11:44 น.)
704 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 นายธันวา โฆษิตสุรังคกุล (ผู้ประสานงาน)
(28 ต.ค. 63 09:19 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 10:18 น.)
703 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 กิตติมา มากดำ
(28 ต.ค. 63 09:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 10:18 น.)
702 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ฉัตรชัย คชอ่วม
(27 ต.ค. 63 15:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ต.ค. 63 15:15 น.)
701 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 นางสาววรรณศิริ งามฤทธิ์
(27 ต.ค. 63 14:45 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ต.ค. 63 14:45 น.)
700 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(27 ต.ค. 63 11:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ต.ค. 63 11:24 น.)
699 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ภควรรณ ศิลาวรรณา
(26 ต.ค. 63 17:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ต.ค. 63 08:36 น.)
698 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 นางสาวภาวิณี ฉัตรเมืองปัก
(26 ต.ค. 63 16:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 17:08 น.)
697 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 3 นางสาวภาวิณี ฉัตรเมืองปัก
(26 ต.ค. 63 15:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 15:14 น.)
696 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 บุษยา พรมชา
(26 ต.ค. 63 14:08 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 14:08 น.)
695 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(26 ต.ค. 63 09:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ต.ค. 63 09:28 น.)
694 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 จ.ส.ต.พิสิฐ ช่องลมกรด
(25 ต.ค. 63 17:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ต.ค. 63 08:45 น.)
693 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นิตยา บุญเหลา
(24 ต.ค. 63 16:09 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 08:34 น.)
692 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 นายอภิรดี ช่วยหวัง
(23 ต.ค. 63 11:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ต.ค. 63 08:44 น.)
691 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นนทกร เชื้อเอี่ยม
(22 ต.ค. 63 16:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 ต.ค. 63 16:02 น.)
690 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 กรวิกา วารีวนิช
(21 ต.ค. 63 11:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ต.ค. 63 15:34 น.)
689 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 จรรยาพร ขวดแก้ว
(21 ต.ค. 63 11:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ต.ค. 63 15:39 น.)
688 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นาย ประพันธ์ พ่วงธานี
(20 ต.ค. 63 20:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ต.ค. 63 07:24 น.)
687 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 นายอรรถชนะพร ครบุญ
(20 ต.ค. 63 09:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ต.ค. 63 09:07 น.)
686 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา
(19 ต.ค. 63 13:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 63 13:58 น.)
685 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 ชัญญาพัชญ์ ผู้ปราถนาศิษย์
(19 ต.ค. 63 11:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 ต.ค. 63 13:18 น.)
684 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(19 ต.ค. 63 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 63 11:06 น.)
683 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 พนิตา รุ่งเรือง
(19 ต.ค. 63 09:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 ต.ค. 63 09:26 น.)
682 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 นายนำธรรม ปฐพีทอง
(19 ต.ค. 63 08:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 ต.ค. 63 08:59 น.)
681 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(16 ต.ค. 63 16:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 63 09:17 น.)
680 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(16 ต.ค. 63 16:13 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 ต.ค. 63 16:14 น.)
679 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 ภีรดา กาญจนนาเจริญ
(16 ต.ค. 63 15:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ต.ค. 63 15:50 น.)
678 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 3 สิชล ม่วงศรีสันต์
(16 ต.ค. 63 09:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 ต.ค. 63 09:05 น.)
677 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางมาลี ขุนทรง
(15 ต.ค. 63 15:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ต.ค. 63 15:50 น.)
676 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(15 ต.ค. 63 15:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ต.ค. 63 15:32 น.)
675 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 อรวี
(15 ต.ค. 63 13:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ต.ค. 63 13:36 น.)
674 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ชลชาติ
(14 ต.ค. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ต.ค. 63 09:48 น.)
673 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
672 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
671 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
668 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:13 น.)
667 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(12 ต.ค. 63 10:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 ต.ค. 63 11:04 น.)
666 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 3 นายอภิรดี ช่วยหวัง
(9 ต.ค. 63 10:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ต.ค. 63 16:31 น.)
665 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 2 ขนิฐา ว่องไวลิขิต
(8 ต.ค. 63 15:15 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 ต.ค. 63 19:24 น.)
664 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ศิริรัตน์ วงษ์ทรัพย์
(8 ต.ค. 63 15:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ต.ค. 63 15:24 น.)
663 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ศิริวรรณ
(7 ต.ค. 63 09:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ต.ค. 63 09:56 น.)
662 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(6 ต.ค. 63 16:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 ต.ค. 63 16:24 น.)
661 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(6 ต.ค. 63 13:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 ต.ค. 63 14:24 น.)
660 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(5 ต.ค. 63 17:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 ต.ค. 63 17:51 น.)
659 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(5 ต.ค. 63 13:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ต.ค. 63 13:30 น.)
658 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(5 ต.ค. 63 13:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ต.ค. 63 13:28 น.)
656 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 น.ส.รัชนีกร นักการ
(2 ต.ค. 63 08:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 ต.ค. 63 09:01 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล22 ตุลาคม 2564 เวลา 20:18 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต20 ตุลาคม 2564 เวลา 13:48 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:42 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:33 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 กันยายน 2564 เวลา 10:35 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 10

Yesterday 493

Week 2713

Month 10521

All 347140

Currently are 6 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 10

Yesterday 493

Week 2713

Month 10521

All 347140

Currently are 6 guests and no members online