ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


 
ใบสมัครเข้าฝึกอบรม
 หมายเหตุ

(สำหรับผู้สมัครเข้าฝึกอบรมดำเนินการ ยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระค่าลงทะเบียน)
(รอเจ้าหน้าที่ตอบรับและติดต่อเพื่อยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย)
ศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
กรุงเทพฯนางสายสุดา บรรเลงจิต15 ส.ค. 65 17:10 น.
ระยองน.ส.บงกช ฟูตุ้ย15 ส.ค. 65 16:12 น.
ระยองน.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล14 ส.ค. 65 13:20 น.
กรุงเทพฯน.ส.วรรณรวี มหาพันธน์11 ส.ค. 65 15:10 น.
ระยองนางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์11 ส.ค. 65 11:51 น.
กรุงเทพฯนายวารินทร์ ละอองแก้ว11 ส.ค. 65 10:53 น.
กรุงเทพฯนางสาวอรพิน เครือน้ำคำ4 ส.ค. 65 12:06 น.
กรุงเทพฯนายวินัย ศรีสุธรรม25 ก.ค. 65 09:36 น.
กรุงเทพฯนายธัชพล ริมธีระกุล11 ก.ค. 65 09:17 น.
รอดำเนินการ

No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1277 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 น.ส.ชัชวาล ประวเศษ
(13 ส.ค. 65 08:13 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 65 08:57 น.)
1276 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(11 ส.ค. 65 14:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 15:27 น.)
1275 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นายสุทธิ บุตรดี
(11 ส.ค. 65 13:43 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 13:47 น.)
1274 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส.อภิชญา จันทร์มั่น
(11 ส.ค. 65 10:59 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 13:34 น.)
1272 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 พิชุดา การีเวท
(10 ส.ค. 65 17:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 08:35 น.)
1271 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(10 ส.ค. 65 09:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ส.ค. 65 10:28 น.)
1268 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(9 ส.ค. 65 18:23 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 09:11 น.)
1267 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(9 ส.ค. 65 17:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 08:53 น.)
1262 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 4 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 11:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 11:48 น.)
1259 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 สุวรรณ สูญสิ้นภัย
(4 ส.ค. 65 16:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:42 น.)
1258 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 ปรียาพร พ่วงพลอย
(4 ส.ค. 65 13:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:30 น.)
1257 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 ปรียาภัทร์ นัท
(4 ส.ค. 65 09:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:45 น.)
1256 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 น้ำฝน อินชื่นใจ
(3 ส.ค. 65 22:24 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(4 ส.ค. 65 15:06 น.)
1253 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 Wittawas
(2 ส.ค. 65 14:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:36 น.)
1249 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 มัชฌิมา จันทร์หวัง
(1 ส.ค. 65 11:45 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 12:16 น.)
1247 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 วัชรี สุขเกษม
(29 ก.ค. 65 09:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:58 น.)
1242 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 4 พีระณัฐ พัฒนชลาลัย
(28 ก.ค. 65 14:58 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:57 น.)
1241 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 ยุสรอน ฮาแว
(27 ก.ค. 65 11:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:43 น.)
1240 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 ศิวพร พิมพะกร
(27 ก.ค. 65 10:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:45 น.)
1224 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(21 ก.ค. 65 11:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:47 น.)
1218 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นส.ปาณพร ม่วงเจริญ
(19 ก.ค. 65 09:26 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:49 น.)
1208 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 จริยาภรณ์ จันทะศิลป์
(15 ก.ค. 65 10:15 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:53 น.)
1200 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 คุณ ศิรินันท์ ศิริสะอาด
(14 ก.ค. 65 13:19 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:14 น.)
1183 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(7 ก.ค. 65 13:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:09 น.)
1161 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 คุณประไพ แซ่ลิ้ม
(29 มิ.ย. 65 17:13 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:05 น.)
1160 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 ชุติมา ศรีสุข
(29 มิ.ย. 65 14:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 12:31 น.)
1132 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 2565 1 ธัชณิน ปิงเมือง
(16 มิ.ย. 65 11:59 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 65 19:12 น.)
1130 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 ภรธิดา ปั้นพันธุ์
(16 มิ.ย. 65 08:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:45 น.)
1114 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นาย ศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 17:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:36 น.)
1112 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นาย ศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 16:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 16:19 น.)
1103 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(9 มิ.ย. 65 20:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 14:44 น.)
1086 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 16:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 14:23 น.)
1079 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 วิดา วันบุญ
(7 มิ.ย. 65 09:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:37 น.)
1039 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 19:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 ส.ค. 65 11:28 น.)


สมัครเข้าฝึกอบรม ปี 2565


No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1172 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 สุภฉาย เรืองศรี
(9 ก.ค. 65 23:13 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 ก.ค. 65 14:09 น.)
1173 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 อธิปัตย์ สังข์ทอง
(12 ก.ค. 65 13:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ก.ค. 65 08:06 น.)
1171 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(5 ก.ค. 65 15:54 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.ค. 65 17:47 น.)
898 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ธนัชชา
(29 พ.ย. 64 16:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 พ.ย. 64 16:58 น.)
899 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ฐิชาภัสร์ ชัยเลิศฐิติรัช
(3 ธ.ค. 64 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ธ.ค. 64 11:25 น.)
900 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 น.ส.ณัฐกฤตา โรจนพิชญะ
(7 ธ.ค. 64 15:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ธ.ค. 64 15:13 น.)
914 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 2 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(15 ธ.ค. 64 14:58 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ธ.ค. 64 15:59 น.)
910 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ชลธิชา หนองผือ
(10 ธ.ค. 64 10:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ธ.ค. 64 08:32 น.)
911 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ลลิตา เริงอนันต ์
(13 ธ.ค. 64 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ธ.ค. 64 11:59 น.)
912 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 คุณเจษฎา ตรีพลอักษร
(14 ธ.ค. 64 11:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ธ.ค. 64 11:31 น.)
913 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 นส. กนกวรรณ แก้วอุไร
(14 ธ.ค. 64 14:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ธ.ค. 64 12:53 น.)
915 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(15 ธ.ค. 64 15:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ธ.ค. 64 16:01 น.)
917 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 วารุณี นาสมโภชน์
(20 ธ.ค. 64 10:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ธ.ค. 64 09:27 น.)
918 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ชุติมา ศรีสุข
(20 ธ.ค. 64 11:03 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ธ.ค. 64 11:37 น.)
919 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ธีรากร กองแก้ว
(21 ธ.ค. 64 09:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ธ.ค. 64 10:04 น.)
920 กรุงเทพฯ   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:34 น.)
921 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:36 น.)
922 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 เม.ย. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:41 น.)
923 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:42 น.)
924 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 คุณวรรณศิริ งามฤทธิ์
(22 ธ.ค. 64 11:42 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(22 ธ.ค. 64 12:09 น.)
925 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 มาริศา วรชินา
(23 ธ.ค. 64 13:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 ธ.ค. 64 13:57 น.)
926 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ภาวิณี โท้มะวงศ์
(27 ธ.ค. 64 15:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ธ.ค. 64 15:02 น.)
927 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 3 ขวัญชนก โคกเพลาะ
(28 ธ.ค. 64 08:20 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(29 ธ.ค. 64 10:39 น.)
928 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(30 ธ.ค. 64 09:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ม.ค. 65 11:15 น.)
929 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565 1 นางสาวชนัญทิพย์ บุญโต
(4 ม.ค. 65 11:16 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(4 ม.ค. 65 18:27 น.)
930 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 Sagdar somphard
(13 ม.ค. 65 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ม.ค. 65 14:44 น.)
931 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 ชัยชนะ คำแก้ว
(17 ม.ค. 65 20:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ม.ค. 65 08:49 น.)
932 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ยุทธชัย
(18 ม.ค. 65 08:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ม.ค. 65 08:49 น.)
933 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 2 จันธิมา อินทะมาศ
(18 ม.ค. 65 15:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ม.ค. 65 15:20 น.)
934 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 วริสา หารต๊ะ
(19 ม.ค. 65 17:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 ม.ค. 65 09:56 น.)
936 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(20 ม.ค. 65 23:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ม.ค. 65 08:55 น.)
937 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส.ธนวรรณ เพิ่มพูล
(21 ม.ค. 65 13:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ม.ค. 65 13:13 น.)
938 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 สุมิตร ทองสุข
(25 ม.ค. 65 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ม.ค. 65 16:13 น.)
939 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(26 ม.ค. 65 14:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ม.ค. 65 10:09 น.)
940 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(28 ม.ค. 65 09:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ม.ค. 65 09:47 น.)
941 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(28 ม.ค. 65 12:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ม.ค. 65 12:19 น.)
942 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 สัจจพจน์ ชูคต
(9 ส.ค. 65 15:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 15:51 น.)
943 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 วิชชุดา สังข์ทอง
(31 ม.ค. 65 17:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 ม.ค. 65 17:23 น.)
944 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 3 จิรพรรณ กฤษน้อย
(1 ก.พ. 65 14:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.พ. 65 14:03 น.)
945 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 นาย วีระชาติ วงษ์วาท
(3 ก.พ. 65 14:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ก.พ. 65 14:36 น.)
946 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ศุภนิดา ฉิมแพ
(3 ก.พ. 65 20:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ก.พ. 65 20:47 น.)
947 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 นายนฤเบศร์ หอมหวาน
(4 ก.พ. 65 10:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 11:04 น.)
948 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 วริสา หารต๊ะ
(4 ก.พ. 65 10:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 10:59 น.)
949 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย ดุริยงค์ ถัทธะพร
(4 ก.พ. 65 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 11:10 น.)
950 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 2 วัชรี แก้วพันธ์
(4 ก.พ. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 14:07 น.)
951 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 บุญณยศ อิสระกาญจน์กุล
(21 ก.ค. 65 15:57 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 15:56 น.)
952 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 น.ส.ปรียา ผูกผา
(7 ก.พ. 65 14:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ก.พ. 65 14:08 น.)
953 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นาวิน วิริยนาวินน์
(8 ก.พ. 65 11:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 11:55 น.)
954 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 สุจิตรา คำดำ
(8 ก.พ. 65 13:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 13:16 น.)
955 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค. 2565 2 นางสาวอุดมลักษณ์ นพเก้า
(8 ก.พ. 65 15:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 15:57 น.)
956 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มี.ค. 2565 2 นางสาวอุดมลักษณ์ นพเก้า
(8 ก.พ. 65 15:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 ก.พ. 65 16:09 น.)
957 กรุงเทพฯ   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มี.ค. 2565 2 นางสาวสุนิสา
(9 ก.พ. 65 08:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.พ. 65 09:39 น.)
958 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง
(9 ก.พ. 65 10:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.พ. 65 10:33 น.)
959 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ชลิดาภรณ์ ผลจันทร์
(10 ก.พ. 65 16:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.พ. 65 16:58 น.)
960 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ยอดดำเนิน
(10 ก.พ. 65 20:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 65 10:53 น.)
961 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(10 ก.พ. 65 20:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 65 10:53 น.)
962 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 ภูริชญา อัศวโกวิทพงศ์
(17 ก.พ. 65 20:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ก.พ. 65 13:31 น.)
963 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 3 อโรชา
(21 ก.พ. 65 09:38 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(21 ก.พ. 65 10:57 น.)
964 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 นางสาว ชลธิชา วัฒนสุวรรณี ผู้ประสานงาน
(21 ก.พ. 65 10:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.พ. 65 10:58 น.)
965 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 5 นางสาว ชลธิชา วัฒนสุวรรณี ผู้ประสานงาน
(21 ก.พ. 65 10:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.พ. 65 10:55 น.)
966 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 นพณัฐ พรมเสน
(22 ก.พ. 65 10:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 65 11:31 น.)
967 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 2 คุณณัฐนิชา คลังมณี
(22 ก.พ. 65 14:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.พ. 65 14:29 น.)
968 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 อภิชาติ เกษามูล
(23 ก.พ. 65 09:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.พ. 65 09:08 น.)
969 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(24 ก.พ. 65 09:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 65 10:48 น.)
970 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายสุกิจ ขำเปรื่องเดช
(24 ก.พ. 65 11:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 65 13:16 น.)
971 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 นัฏฐนันท์ ภู่สวาสดิ์
(24 ก.พ. 65 14:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 09:40 น.)
972 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(25 ก.พ. 65 10:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 13:04 น.)
973 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(25 ก.พ. 65 10:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 13:04 น.)
974 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 ธัญญาภรณ์ ยงค์พีระกุล
(1 มี.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(1 มี.ค. 65 13:09 น.)
975 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2565 1 ปรียาภัทร์
(2 มี.ค. 65 08:15 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 มี.ค. 65 10:25 น.)
976 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 3 น.ส.มณีรัตน์ สร้างการนอก
(3 มี.ค. 65 10:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 มี.ค. 65 10:54 น.)
977 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส.ธนวรรณ เพิ่มพูล
(9 มี.ค. 65 14:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 65 08:39 น.)
978 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(9 มี.ค. 65 15:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 65 08:39 น.)
979 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 สุขนิภา ผดุงสันต์
(14 มี.ค. 65 10:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มี.ค. 65 15:18 น.)
980 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายอธิปัตย์ สังข์ทอง
(15 มี.ค. 65 16:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 65 08:39 น.)
981 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 คุณวารุณี สิงห์เสถียร
(16 มี.ค. 65 16:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 65 21:56 น.)
982 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นฤมล อินทรสิทธิ์
(22 มี.ค. 65 10:10 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 มี.ค. 65 10:20 น.)
983 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ว่าที่ร.ต.หญิงสุธิดา หม่อยปู้
(25 มี.ค. 65 09:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 65 09:08 น.)
984 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 ธัชณิน ปิงเมือง
(25 มี.ค. 65 11:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 มี.ค. 65 13:28 น.)
985 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 2 บริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัด
(28 มี.ค. 65 18:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 มี.ค. 65 09:24 น.)
986 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 อารมณ์ บำเรอจิต
(31 มี.ค. 65 12:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 มี.ค. 65 14:57 น.)
987 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(1 เม.ย. 65 13:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 เม.ย. 65 14:14 น.)
988 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นางยุภา สัมฤทธิ์สุขสันติ์
(8 เม.ย. 65 11:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 เม.ย. 65 13:49 น.)
989 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 บุษยา พรมชา
(19 เม.ย. 65 11:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 เม.ย. 65 12:29 น.)
990 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 12-16 ก.ย. 65 1 ธนพล พรมศักดิ์
(19 เม.ย. 65 16:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 เม.ย. 65 07:57 น.)
991 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นายธนิต ฉัตรแก้ว
(21 เม.ย. 65 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 เม.ย. 65 09:59 น.)
992 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 นายอาภากรณ์ เกตุมา
(22 เม.ย. 65 20:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 เม.ย. 65 07:43 น.)
993 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายณัฐชนน อินทนนต์
(25 เม.ย. 65 14:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 เม.ย. 65 14:53 น.)
994 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(26 เม.ย. 65 15:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 65 15:54 น.)
995 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(26 เม.ย. 65 16:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 65 16:02 น.)
997 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ดลยา
(3 พ.ค. 65 09:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 พ.ค. 65 10:02 น.)
998 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(5 พ.ค. 65 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
999 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย อาทิตย์ อุ่มอ่อนศรี
(5 พ.ค. 65 11:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
1000 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 เฌอริสา
(7 พ.ค. 65 15:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ค. 65 08:58 น.)
1001 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 เฌอริสา
(21 ก.ค. 65 11:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.ค. 65 16:26 น.)
1002 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 2 จักรกฤษ แก้วอำภัย
(9 พ.ค. 65 21:15 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:25 น.)
1003 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 ส.อ. นราธิป แม่มักดัน
(10 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:31 น.)
1004 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 5 สราวุฒิ เข็มวงษ์
(10 พ.ค. 65 10:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 10:34 น.)
1005 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 ก.ค. 2565 1 ภาคิน ลิ้มปรีดีชัย
(10 พ.ค. 65 11:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:12 น.)
1006 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 มันลิดา
(10 พ.ค. 65 13:44 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 13:48 น.)
1007 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ณัฐกานต์ อภัยภักดี
(10 พ.ค. 65 14:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:14 น.)
1008 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 น.ส.ชนกนันท์ สุหงษา
(11 พ.ค. 65 10:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1009 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 พิฆเนศ ทองเกต
(11 พ.ค. 65 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1010 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(11 พ.ค. 65 14:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:23 น.)
1011 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นาย วีระชัย สุขสะอาด
(12 ก.ค. 65 13:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 13:54 น.)
1012 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 สุเปียน เด็งระกีนา
(11 พ.ค. 65 16:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:14 น.)
1013 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นาย กฤษฏิ์ งิ้วเรือง
(11 พ.ค. 65 17:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:28 น.)
1015 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:32 น.)
1016 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:25 น.)
1017 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 พรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:29 น.)
1018 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ภูวดล เจริญภาพ
(12 พ.ค. 65 10:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 11:16 น.)
1019 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 กนกวรรณ ศรีราชพัฒน์
(12 พ.ค. 65 17:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 17:16 น.)
1020 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาว วรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 พ.ค. 65 12:16 น.)
1021 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาววรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 พ.ค. 65 09:09 น.)
1022 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ปวรุตม์ วงศ์สถิตย์พร
(13 พ.ค. 65 17:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:29 น.)
1023 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ธนกร แซ่เจี่ย
(14 พ.ค. 65 07:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:33 น.)
1024 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:43 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:57 น.)
1025 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:58 น.)
1026 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 เพียงระวี จันทร์แดง
(16 พ.ค. 65 20:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:59 น.)
1027 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นภัฐ พินิจภาระ
(16 พ.ค. 65 20:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 09:00 น.)
1028 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(25 ก.ค. 65 13:05 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:50 น.)
1029 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(17 พ.ค. 65 09:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 09:14 น.)
1030 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 1 ปนัทฎา คลังทอง
(17 พ.ค. 65 09:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 10:03 น.)
1038 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 18:41 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 18:42 น.)
1040 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 3-8 ต.ค. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 19:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 19:26 น.)
1041 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นภัสสร เพชรธำรงกุล
(18 พ.ค. 65 05:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 08:17 น.)
1042 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 ยุวดี ธิยะนัน
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
1043 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(18 พ.ค. 65 11:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 11:47 น.)
1049 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 รัตน์ชณี วงสุเพ็ง
(18 พ.ค. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 14:08 น.)
1050 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(19 พ.ค. 65 07:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 08:50 น.)
1051 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ิวิราวรรณ บุญเลิศ
(19 พ.ค. 65 08:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 พ.ค. 65 09:13 น.)
1052 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายอภิศนุสรณ์ ปัตมะ
(19 พ.ค. 65 10:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 พ.ค. 65 11:25 น.)
1055 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ฤทัยรัตน์ พัฒนะมนตรี
(19 พ.ค. 65 10:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 13:10 น.)
1058 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 นฤมล ผุดบัวดง
(25 ก.ค. 65 13:49 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1059 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 4 นางรำพึง สีแดง
(20 พ.ค. 65 08:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 พ.ค. 65 09:22 น.)
1061 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 2 สุมารีย์ ศรีสำอาง
(20 พ.ค. 65 13:40 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(23 พ.ค. 65 09:24 น.)
1062 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 ชัชวาล
(25 ก.ค. 65 13:13 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:12 น.)
1064 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นครินทร์ ตะโกเนียม
(24 พ.ค. 65 05:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 08:57 น.)
1065 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายศักดา ใยเมือง
(24 พ.ค. 65 10:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(24 พ.ค. 65 10:17 น.)
1066 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาววันเพ็ญ การสมเพียร
(24 พ.ค. 65 15:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 15:04 น.)
1067 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 วินัย ใจศรี
(25 พ.ค. 65 09:04 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 65 09:07 น.)
1068 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 นายอาภากรณ์ เกตุมา
(25 พ.ค. 65 10:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 65 10:14 น.)
1069 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 ส.ค. 2565 1 น.ส สายฝน สนธิรา
(27 พ.ค. 65 08:25 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(27 พ.ค. 65 08:59 น.)
1070 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 สรายุทธ ไชยศรีรัมย์
(27 พ.ค. 65 12:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(27 พ.ค. 65 12:16 น.)
1071 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 สรายุทธ ไชยศรีรัมย์
(27 พ.ค. 65 12:12 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 พ.ค. 65 12:16 น.)
1072 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก
(28 พ.ค. 65 15:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 08:35 น.)
1073 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 กนกกานต์ สุขดี
(30 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 08:36 น.)
1074 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาว วรรณิดา สมใจหวัง
(30 พ.ค. 65 15:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 15:41 น.)
1077 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 อรพรรณ กาญจนะเลขา
(2 มิ.ย. 65 18:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 มิ.ย. 65 09:34 น.)
1078 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 คุณวรรณศิริ งามฤทธิ์
(2 มิ.ย. 65 19:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 มิ.ย. 65 19:39 น.)
1080 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(7 มิ.ย. 65 09:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 09:55 น.)
1081 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 พงศกร วรรณโชคชัย
(7 มิ.ย. 65 11:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 11:41 น.)
1082 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 ฐาณวีร์ ทองเกลี้ยง
(25 ก.ค. 65 13:48 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1083 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 วิศรุต ทัศนนิติกร
(7 มิ.ย. 65 15:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 15:36 น.)
1084 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 15:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 16:12 น.)
1085 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 จรูญ มรรคคงคา
(7 มิ.ย. 65 16:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 16:13 น.)
1087 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 ส.ค. 2565 5 สุวิทย์ โพธิ์เมือง
(7 มิ.ย. 65 16:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 มิ.ย. 65 18:00 น.)
1088 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นส.สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 17:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มิ.ย. 65 08:51 น.)
1089 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 คุณ สาวิตรี จันทร์รัตน์
(7 มิ.ย. 65 18:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มิ.ย. 65 08:52 น.)
1090 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 09:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:20 น.)
1093 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 2 อโรชา
(8 มิ.ย. 65 09:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 มิ.ย. 65 09:44 น.)
1094 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.ค. 65 17:12 น.)
1095 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.ค. 65 17:11 น.)
1096 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 นายอธิปัตย์ สังข์ทอง
(8 มิ.ย. 65 16:36 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 มิ.ย. 65 16:37 น.)
1097 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 ณัฐนิชา คลังมณี
(12 ก.ค. 65 14:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 14:26 น.)
1098 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ฐาปนีย์ ชัยณรงค์ศิริพร
(25 ก.ค. 65 13:47 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1099 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:14 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:14 น.)
1100 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:47 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1101 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 3 น.ส.อาทิตยา วารินต๊ะ
(9 มิ.ย. 65 15:56 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(9 มิ.ย. 65 15:57 น.)
1102 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นาย บัณฑิต นุชเจริญ
(25 ก.ค. 65 13:46 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1104 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 จิตตพัฒน์ วิวัฒนมงคลชัย
(10 มิ.ย. 65 18:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มิ.ย. 65 18:58 น.)
1105 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:42 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1106 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นายภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:40 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1107 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(12 มิ.ย. 65 16:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(13 มิ.ย. 65 10:54 น.)
1109 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 5 สิบเอกภาณุพงศ์ เสือแก้ว
(25 ก.ค. 65 13:40 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1110 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 08:49 น.)
1111 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 คุณศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 15:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:35 น.)
1113 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 ศรุต ท่าห้อง
(13 มิ.ย. 65 16:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:35 น.)
1115 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตตรี จันทรัตน์
(13 มิ.ย. 65 18:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1116 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี
(13 มิ.ย. 65 18:14 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1117 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 3 นางสาวจุฬารัตน์ แสงโทโพธิ์
(25 ก.ค. 65 13:39 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:31 น.)
1118 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นางสาว อติญา เจตธำรงชัย
(13 มิ.ย. 65 19:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1119 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 08:45 น.)
1121 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นางสาวอรณัฐ ชื่นสกุล
(14 มิ.ย. 65 10:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 10:35 น.)
1122 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 วาณี รุ่งสว่าง
(25 ก.ค. 65 13:29 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1123 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:28 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1124 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(14 มิ.ย. 65 13:48 น.)
นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ
(14 มิ.ย. 65 13:50 น.)
1125 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 อนุช อินไข
(25 ก.ค. 65 13:27 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1126 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 สิบเอกภาณุพงศ์ เสือแก้ว
(25 ก.ค. 65 13:22 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1127 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 อนุช อินไข
(5 ก.ค. 65 17:08 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1128 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 3 นางอรอุมา สะตะ
(25 ก.ค. 65 13:20 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1129 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ภรธิดา ปั้นพันธุ์
(16 มิ.ย. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 มิ.ย. 65 08:45 น.)
1131 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 3 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(12 ก.ค. 65 14:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 14:44 น.)
1133 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นายภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:18 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1134 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 3 นางสาวพรรณิภาร์ ทองน้อย
(16 มิ.ย. 65 14:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มิ.ย. 65 15:01 น.)
1138 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 อรพรรณ กาญจนะเลขา
(20 มิ.ย. 65 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 มิ.ย. 65 13:29 น.)
1139 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 น.ส.เพชรี บัวแตง
(25 ก.ค. 65 13:15 น.)
นายวิรัช พวงภู่
(25 ก.ค. 65 13:51 น.)
1140 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 อนุชา สุขประเสริฐ
(12 ก.ค. 65 14:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 15:22 น.)
1141 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นางทรงศักดิ์ ภักดีไสย
(12 ก.ค. 65 14:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ก.ค. 65 13:58 น.)
1142 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 สุขนิภา ผดุงสันต์
(21 มิ.ย. 65 15:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 มิ.ย. 65 16:45 น.)
1143 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(12 ก.ค. 65 13:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 13:52 น.)
1144 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 สุรีย์
(23 มิ.ย. 65 16:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 มิ.ย. 65 16:38 น.)
1145 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 สรวิศ สุวรรณรงค์
(25 มิ.ย. 65 15:26 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1146 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นายเมธา พันธุ์งาม
(12 ก.ค. 65 14:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 19:11 น.)
1164 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 3 ณัฐรดา เติมถาวร
(21 ก.ค. 65 16:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.ค. 65 01:04 น.)
1167 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(3 ก.ค. 65 22:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ก.ค. 65 10:34 น.)
1168 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มเวช
(14 ก.ค. 65 09:57 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(14 ก.ค. 65 10:26 น.)
1169 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ชุลีพร เฉยเจริญ
(6 ก.ค. 65 13:41 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1170 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(4 ก.ค. 65 14:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.ค. 65 15:39 น.)
1226 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 บุญณยศ อิสระกาญจน์กุล
(21 ก.ค. 65 16:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 16:01 น.)
1149 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
(16 ก.ค. 65 12:22 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 13:35 น.)
1166 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(3 ก.ค. 65 22:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ก.ค. 65 10:34 น.)
1158 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ฑิตยา ดีภัทรกุล
(28 มิ.ย. 65 16:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 มิ.ย. 65 09:46 น.)
1159 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 วัชรี แก้วพันธ์
(29 มิ.ย. 65 13:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 มิ.ย. 65 14:47 น.)
1175 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ฤทธิ์ศักดิ์ โชติพงศ์พุฒิ
(9 ก.ค. 65 19:08 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(9 ก.ค. 65 21:40 น.)
1176 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 อริย์กันตา คำไหม
(9 ก.ค. 65 15:46 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(9 ก.ค. 65 21:37 น.)
1177 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 วิราวรรณ บุญเลิศ
(19 ก.ค. 65 11:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.ค. 65 11:34 น.)
1178 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 5 สุภาวดี เสนาะเสียง
(15 ก.ค. 65 16:30 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:27 น.)
1179 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 สุภาวดี เสนาะเสียง
(15 ก.ค. 65 16:53 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:27 น.)
1180 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 นายอภิเชษฐ์ อินทจินดา
(1 ส.ค. 65 14:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 14:44 น.)
1181 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 ศุภณัฐ เพียงสอนดี
(19 ก.ค. 65 13:50 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:50 น.)
1182 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวพรรณภัชร์ ชญพรรณพัชร์
(15 ก.ค. 65 13:57 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 14:19 น.)
1184 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 จริยาภรณ์ จันทะศิลป์
(27 ก.ค. 65 10:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.ค. 65 10:48 น.)
1185 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายภุชงค์ คำปัญจะ
(22 ก.ค. 65 15:00 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(22 ก.ค. 65 14:59 น.)
1187 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 3 ชญาณิน ภูสมพงษ์
(21 ก.ค. 65 09:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 09:37 น.)
1266 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 สัจจพจน์ ชูคต
(9 ส.ค. 65 15:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 21:29 น.)
1190 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 จิรัชยา
(1 ส.ค. 65 14:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 14:46 น.)
1191 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์
(1 ส.ค. 65 15:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 15:19 น.)
1196 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ภานุ ทองย้อย
(14 ก.ค. 65 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ก.ค. 65 11:07 น.)
1199 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 รัตนาภรณ์ สุกเหลือง
(14 ก.ค. 65 13:12 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(14 ก.ค. 65 13:18 น.)
1201 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายบรรจง อรชุนกะ
(14 ก.ค. 65 19:12 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(14 ก.ค. 65 19:13 น.)
1202 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 2 ธนิศรา จันทะพงษ์
(14 ก.ค. 65 13:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(18 ก.ค. 65 08:54 น.)
1203 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 เวธนี ภัทรายุตวรรตน์
(16 ก.ค. 65 13:58 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 14:08 น.)
1204 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 เวธนี ภัทรายุตวรรตน์
(16 ก.ค. 65 14:00 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 14:10 น.)
1205 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 จุฑามาศ ศรีดาว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:20 น.)
1206 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายธีระพล ศรีหาพล
(18 ก.ค. 65 16:29 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:23 น.)
1207 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(2 ส.ค. 65 13:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 65 13:42 น.)
1211 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ณัฐนิชา ทองอ่วม
(18 ก.ค. 65 05:35 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(18 ก.ค. 65 08:21 น.)
1212 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 วาณี รุ่งสว่าง
(19 ก.ค. 65 13:51 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(18 ก.ค. 65 08:14 น.)
1213 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 4 นายอัครเดช แก้วมณี
(19 ก.ค. 65 13:17 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1214 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นิคม ไชยชุมศักดิ์
(19 ก.ค. 65 13:12 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:19 น.)
1215 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายปิยะวิทย์ สดสุชาติ
(19 ก.ค. 65 13:17 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1216 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวอรณิชา จิรประเสริฐวงศ์
(19 ก.ค. 65 13:16 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1217 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ลือชา รื่นจิตต์
(1 ส.ค. 65 15:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ก.ค. 65 18:07 น.)
1219 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 4 ศิริขวัญ ทินรัตน์
(19 ก.ค. 65 13:13 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:19 น.)
1220 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นพดล กันทะวงค์
(22 ก.ค. 65 14:47 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(30 ก.ค. 65 01:45 น.)
1221 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 ปรียาภัทร์ นัท
(4 ส.ค. 65 09:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.ค. 65 08:42 น.)
1222 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.ศศิธร พลอาษา
(1 ส.ค. 65 07:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 07:24 น.)
1223 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(9 ส.ค. 65 16:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 16:34 น.)
1225 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 เฌอริสา
(3 ส.ค. 65 15:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ส.ค. 65 15:55 น.)
1227 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 4 นายเอกชัย รัตนบรรลือ
(26 ก.ค. 65 14:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(26 ก.ค. 65 14:12 น.)
1228 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 นายณัฐเดชาพงศ์ ศิริอักษรศิรา
(22 ก.ค. 65 15:09 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(22 ก.ค. 65 18:16 น.)
1238 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ภานุ ทองย้อย
(3 ส.ค. 65 14:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ก.ค. 65 14:09 น.)
1248 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 สาวิตรี จันทรัตน์
(31 ก.ค. 65 07:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 08:30 น.)
1250 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(14 ส.ค. 65 12:26 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ส.ค. 65 12:34 น.)
1251 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(14 ส.ค. 65 12:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ส.ค. 65 12:35 น.)
1252 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(2 ส.ค. 65 11:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 65 12:00 น.)
1254 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(5 ส.ค. 65 10:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:21 น.)
1255 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 วิราวรรณ บุญเลิศ
(4 ส.ค. 65 10:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ส.ค. 65 10:29 น.)
1260 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 29-31 ส.ค. 2565 1 พลอยวิลัย บำรุงกิจ
(5 ส.ค. 65 10:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ส.ค. 65 14:39 น.)
1261 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 3-8 ต.ค. 2565 5 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 11:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ส.ค. 65 11:25 น.)
1263 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 11:43 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ส.ค. 65 11:45 น.)
1264 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(14 ส.ค. 65 12:28 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ส.ค. 65 12:34 น.)
1265 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 ส.ค. 65 15:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ส.ค. 65 08:21 น.)
1269 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์
(9 ส.ค. 65 19:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ส.ค. 65 08:17 น.)
1270 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(10 ส.ค. 65 09:04 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(11 ส.ค. 65 11:50 น.)
1273 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 พิชุดา การีเวท
(10 ส.ค. 65 17:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ส.ค. 65 08:32 น.)
1278 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 น.ส.นวพร ศรีอร่าม
(15 ส.ค. 65 11:26 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ส.ค. 65 11:37 น.)

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2022-08-15 16:04:32pm

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 281

Yesterday 339

Week 281

Month 5698

All 487363

Currently are 4 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 281

Yesterday 339

Week 281

Month 5698

All 487363

Currently are 4 guests and one member online

  • ssd