ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกม และเทคโนโลยีเสมือนจริง XR Technology ร่วมกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ XR Interaction Tool Kit ด้วย Unity, Unity SteamVR Course, AR for Industry Master of Science in Information Technology management, King mongkut institute of technology lat krabang
ดร.พัชรินทร์ เหสกุล การวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก
ดร.ธงชัย นิลคำ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย สถาปัตยกรรม/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Geotechnical Engineering ปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน วิศวกรรมการผลิต ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญภูงา วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรังศี เดชเจริญ วิศกรรมการผลิต ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ เครื่องทำความเย็น/เครื่องปรับอากาศ ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ การจัดการองค์กร/บริหารองค์กร ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ การจัดการองค์กร/บริหารองค์กร/บริหารงานบุคคล ปริญญาเอก
ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย Group Technology > Group Engineering Group Technology > Group Technology Chemical/biochemical Process Control ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ ครุศาสตร์โยธา ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การสื่อสารเส้นใยนำแสง การสื่อสารความถี่สูง IoT, 5G ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลพิษจากยานยนต์ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 43

Yesterday 412

Week 2260

Month 12250

All 664738

Currently are 14 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 43

Yesterday 412

Week 2260

Month 12250

All 664738

Currently are 14 guests and no members online