ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
ดร.พัชรินทร์ เหสกุล การวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก
ดร.ธงชัย นิลคำ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย สถาปัตยกรรม/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Geotechnical Engineering ปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน วิศวกรรมการผลิต ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญภูงา วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรังศี เดชเจริญ วิศกรรมการผลิต ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ เครื่องทำความเย็น/เครื่องปรับอากาศ ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ การจัดการองค์กร/บริหารองค์กร ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ การจัดการองค์กร/บริหารองค์กร/บริหารงานบุคคล ปริญญาเอก
ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย Group Technology > Group Engineering Group Technology > Group Technology Chemical/biochemical Process Control ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ ครุศาสตร์โยธา ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การสื่อสารเส้นใยนำแสง การสื่อสารความถี่สูง IoT, 5G ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลพิษจากยานยนต์ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 55

Yesterday 476

Week 1062

Month 14052

All 335288

Currently are 21 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 55

Yesterday 476

Week 1062

Month 14052

All 335288

Currently are 21 guests and no members online