ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ การจัดการองค์กร/บริหารองค์กร ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ การจัดการองค์กร/บริหารองค์กร/บริหารงานบุคคล ปริญญาเอก
ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย Group Technology > Group Engineering Group Technology > Group Technology Chemical/biochemical Process Control ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ ครุศาสตร์โยธา ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การสื่อสารเส้นใยนำแสง การสื่อสารความถี่สูง IoT, 5G ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย กลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลพิษจากยานยนต์ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก
ดร.สุทธิพงศ์ แก้วเสน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเกลวเป็นสื่อนำความร้อน ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
นายวัฒนา อายตวงษ์ การบรรยาย มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ฯสื่อนำความร้อน ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์ ไฟฟ้า ปริญญาเอก
ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาเอก
ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล ตรวจสอบและวิเคราะห์งานด้านโยธา ปริญญาเอก
นายภูวดล ใยยินดี ตรวจสอบและวิเคราะห์งานด้านโยธา ปริญญาโท
ดร.อิทธิพล มีผล ตรวจสอบและวิเคราะห์งานด้านโยธา ปริญญาเอก
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด ตรวจสอบและวิเคราะห์งานด้านโยธา ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ตรวจสอบและวิเคราะห์งานด้านโยธา ปริญญาเอก
นางสาวชนนิกานต์ รอดมรณ์ ระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 85

Yesterday 270

Week 85

Month 1528

All 734145

Currently are 17 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 85

Yesterday 270

Week 85

Month 1528

All 734145

Currently are 17 guests and no members online