ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
ดร.มธุรส ผ่านเมือง ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ดร.หัชทัย ชาญเลขา ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
นางสาวศิวพร ลินทะลึก การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปริญญาตรี
นายสมพล เพิ่มพัธน์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปริญญาโท
ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท วิเคราะห์และออกแบบระบบ ปริญญาเอก
ดร.สมคิด แซ่หลี วิเคราะห์และออกแบบระบบ ปริญญาเอก
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น วิเคราะห์และออกแบบระบบ ปริญญาเอก
ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย วิเคราะห์และออกแบบระบบ ปริญญาเอก
รศ.ดร.ชูพันธ์ รัตนโภคา ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ดร. ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ดร.วศินี หนุนภักดี ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
นางสาวจริญญา ถาบัวรี นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นางสาวสุนทรี คำก้อนแก้ว นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นายอนุชิต ยังสืบตระกูล นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นายภูริ กาลเนาวกุล นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.ชัชวาล สิงหะพล วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 113

Yesterday 270

Week 113

Month 1556

All 734173

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 113

Yesterday 270

Week 113

Month 1556

All 734173

Currently are 15 guests and no members online