ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายวัลลภ พัฒน์พงศ์ งานเชื่อม ป.โท
นายวันชัย ตาลานนท์ ไฟฟ้า ป.โท
นายวัชรินทร์ รักเสนาะ วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นายวรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอ.ด.
นายวชิรวิทย์ ตลุนจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นายเรวัฒน์ บุญจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม.
นายราชันย์ พุกพิบูลย์ งานฝึกฝีมือเบื้องต้น / พื้นฐานงานวิศวกรรม ป.โท, ค.อ.ม.
นายระพีพันธ์ แดงตันกี เทคโนโลยีโพลิเมอร์ ป.เอก
นายมนตรี ลาภยิ่ง งานเชื่อม ป.โท
นายมงคล ปัทมพรหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป.โท
นายภัทรภร ธนะภาวริศ วิทยาศาสตร์ / เคมี /การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม., MBA
นายไพศาล กาญจนพิบูลย์ เซรามิก / เครื่องกล วท.บ.
นายไพรัตน์ สถิรยากร งานฝึกฝีมือเบื้องต้น / พื้นฐานงานวิศวกรรม ป.โท, ค.อ.ม.
นายเพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ไฟฟ้า ป.เอก
นายพีระวัตร นันวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นายพิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ วัสดุศาสตร์ วศ.ม.
นายพฤทธิวุฒิ ฉัตตะวิริยะ สิ่งแวดล้อม ป.โท
นายพรเทพ สวยเพชร พลังงาน / เครื่องกล ป.ตรี
นายพนพ เกษามา การจัดการด้านคุณภาพ ป.เอก
นายพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์ Boiler, การบำรุรักษาทวีผล (TPM) ป.โท, วศ.ม.
นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์ แอมโมเนีย / Boiler ป.เอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 555

Yesterday 981

Week 3645

Month 16725

All 304968

Currently are 9 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 555

Yesterday 981

Week 3645

Month 16725

All 304968

Currently are 9 guests and no members online