ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.ชัชวาล สิงหะพล วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก การเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
นายดาวิษ วังบุญคง ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
นายวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
นายสมพล ตันติอมรพงศ์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาตรี คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ศรีอริยะกุล ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาเอก เทคโนโลยีพลังงาน
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอิทธิพล คำคล้าย คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ป.ตรี
นายอานนท์ ป้อมประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ / การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม.
นางอัญชลี แย้มพยนต์ สังคมศาสตร์ ป.โท
นายอรรถพล แก้ววิลัย งานเชื่อม ป.โท
นายอนันต์ มีนาค วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท
นายอนันต์ สืบสำราญ ไฟฟ้า / Automation ป.เอก
นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท การเลขานุการ / การประสานงาน กศ.บ
นายสุรวุฒิ ยะนิล วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นายสุรเชษฐ สิทธิกิจ เครื่องกล / ออกแบบเครื่องจักรกล ป.ตรี
นายสุนทร สิทธิสกุลเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นางสุกัญญา ลีลาพุทธฺพงษ์ บัญชี ป.ตรี บัญชี
นายสิริพงศ์ จึงถาวรณ การจัดการแบบลีน,การบริหารจัดการ บธ.ม., วศ.บ.

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2024-03-06 10:59:50am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 241

Yesterday 1429

Week 3134

Month 10391

All 758186

Currently are 10 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 241

Yesterday 1429

Week 3134

Month 10391

All 758186

Currently are 10 guests and no members online