ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายปริญญา บุญสา ควบคุมคุณภาพ / นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วศ.ด.
นางสาวบงกช ฟูตุ้ย การบริหารจัดการองค์กร รปม.
นายนิพนธ์ ภู่อภิสิทธิ์ การควบคุมคุณภาพการผลิต MBA
นางสาวนิตยา ศิริวัน ออกแบบเครื่องกล ป.ตรี, อส.บ.
นางนิตยา พัฒนรัชต์
นายนราธิป แสงซ้าย วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท
นายนพรัตน์ กุศลนำโชค การควบคุมคุณภาพการผลิต ป.โท
นายนพชัย สายแวว วิศวกรรมการผลิต
นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ Corosion / เชื่อม ป.เอก
นายธาตรี จันทร์แสงสุข พลังงาน, เครื่องกล วศ.บ., MBA
นายธัชพล ริมธีระกุล ไฟฟ้า ป.โท
นายธนา ธนานันท์ เศรษฐศาสตร์ / อุตสาหการ MBA
นางทานตะวัน เต็กชื่น เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ป.โท
นายทองเหมาะ ผึ่งผาย วิศวกรรมอุตสาหการ ป.โท
นายทวีป งามสม เทคโนโลยีการผลิต วศ.ม
นายทรงธรรม หัตถา หลักสูตรฝึกอบรม / วิศวกรรมการผลิต ป.โท
นายตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ งานเชื่อม ป.โท
นายเดชา แสงจินดา เครื่องจักรกล ป.โท, ค.อ.ม.
นายณัฐพิชญ์ ชัยมณี ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ / ด้านอนุรักษ์พลังงาน
นายไชยรัช เมฆาแก้ว Boiler ป.เอก
นายโชคชัย สิงหธรรม งานเชื่อม ป.โท
นายเชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ยานยนต์ / เครื่องต้นกำลัง ป.โท
นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ วศ.ม.
นายชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ โพลีเมอร์ ป.เอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 539

Yesterday 981

Week 3629

Month 16709

All 304952

Currently are 14 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 539

Yesterday 981

Week 3629

Month 16709

All 304952

Currently are 14 guests and no members online