หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

new-01.png

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบรับรองเลขที่ 13-66-027

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

อัตราค่าลงทะเบียน (Public training)

(Public training)
ลำดับ หลักสูตร  ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง 2,000.00 เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง 2,000.00 เป็นลูกจ้างระดับบริหาร

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและเอกสารประกอบการบรรยาย

อัตราค่าลงทะเบียน (In-house training)

(In-house training)
ลำดับ หลักสูตร  ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง 25,000.00 เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง 25,000.00 เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
หมายเหตุ
 • การจัดอบรม In House Training ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก/ค่าเดินทาง (กรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน หากเกิน คิดเพิ่มตามจำนวนที่ผู้เข้าอบรมที่เกินท่านละ 150 บาท

หลักสูตรด้านความปลอดภัย (In-House Training)

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 • การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • หัวข้อด้านความปลอดภัยอื่นๆ

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 2 วัน ค่าธรรมเนียม   2,000 บาท
รุ่นที่ 1 25-26 ก.ค. 2566
รุ่นที่ 2 28-29 ก.ย. 2566
รุ่นที่ 3 9-10 พ.ย. 2566
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 2 วัน ค่าธรรมเนียม   2,000 บาท
รุ่นที่ 1 3-4 ส.ค. 2566

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 700 ต่อ 5601 , 5603

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 633

Yesterday 667

Week 2671

Month 633

All 611451

Currently are 21 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 633

Yesterday 667

Week 2671

Month 633

All 611451

Currently are 21 guests and no members online