หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ จป.63-034

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

อัตราค่าลงทะเบียน

ลำดับ หลักสูตร  ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1  จป. ระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง 2,000.00 เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
2  จป. ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง 2,000.00 เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
3  จป. ระดับเทคนิค 18 ชั่วโมง 3,000.00 ผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน
4 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) 12 ชั่วโมง 2,000.00 ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและเอกสารประกอบการบรรยาย

กำหนดการฝึกอบรม ประจำปี 2565 (Public Training)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
หลักสูตร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
  จป.หัวหน้างาน  28-29 เม.ย. 65 23-24 มิ.ย. 65 25-26 ส.ค. 65 27-28 ต.ค. 65
  จป.บริหาร  28-29 มี.ค. 65 26-27 ก.ย. 65 - -
  จป.เทคนิค 7-9 ก.พ. 65 15-17 ส.ค. 65 -  -
  คปอ. 3-4 มี.ค. 65 25-26 ก.ค. 65 - -

--------------

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ระยอง
หลักสูตร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3
  จป.หัวหน้างาน  10-11 มี.ค. 65 21-22 ก.ค. 65 17-18 พ.ย. 65
  จป.บริหาร  29-30 ส.ค. 65 - -
  จป.เทคนิค 27-29 มิ.ย. 65 - -
  คปอ. 8-9 ก.ย. 65 - -

หลักสูตร (In-House Training)

 • จป.หัวหน้างาน
 • จป.บริหาร
 • จป.เทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 • การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • หัวข้อด้านความปลอดภัยอื่นๆ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

     นางสาววรรณรวี มหาพันธน์(ศูนย์ฝึกอบรม กทม.)โทร  08 29564645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617


     นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์ (ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง)โทร 08 1611 6445

 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 411

Yesterday 333

Week 2311

Month 744

All 531036

Currently are 21 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 411

Yesterday 333

Week 2311

Month 744

All 531036

Currently are 21 guests and no members online