หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ จป.63-034

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

อัตราค่าลงทะเบียน

ลำดับ หลักสูตร  ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1  จป. ระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง 2,000.00 เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
2  จป. ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง 2,000.00 เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
3  จป. ระดับเทคนิค 18 ชั่วโมง 3,000.00 ผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน
4 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) 12 ชั่วโมง 2,000.00 ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและเอกสารประกอบการบรรยาย

กำหนดการฝึกอบรม ประจำปี 2565 (Public Training)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
หลักสูตร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
  จป.หัวหน้างาน  28-29 เม.ย. 65 23-24 มิ.ย. 65 25-26 ส.ค. 65 27-28 ต.ค. 65
  จป.บริหาร  28-29 มี.ค. 65 26-27 ก.ย. 65 - -
  จป.เทคนิค 7-9 ก.พ. 65 15-17 ส.ค. 65 -  -
  คปอ. 3-4 มี.ค. 65 25-26 ก.ค. 65 - -

--------------

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ระยอง
หลักสูตร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3
  จป.หัวหน้างาน  10-11 มี.ค. 65 21-22 ก.ค. 65 17-18 พ.ย. 65
  จป.บริหาร  29-30 ส.ค. 65 - -
  จป.เทคนิค 27-29 มิ.ย. 65 - -
  คปอ. 8-9 ก.ย. 65 - -

หลักสูตร (In-House Training)

 • จป.หัวหน้างาน
 • จป.บริหาร
 • จป.เทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 • การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • หัวข้อด้านความปลอดภัยอื่นๆ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

     นางสาววรรณรวี มหาพันธน์(ศูนย์ฝึกอบรม กทม.)โทร  08 29564645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617


     นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์ (ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง)โทร 08 1611 6445

 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 333

Yesterday 366

Week 1312

Month 8561

All 579813

Currently are 42 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 333

Yesterday 366

Week 1312

Month 8561

All 579813

Currently are 42 guests and 2 members online

 • wanraweem
 • ssd