การให้บริการฝึกอบรม สัมมนา

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เป็นหน่วยงานบริการจัดฝึกอบรมทั้งแบบภายในองค์กร (In-house Training) และ การจัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป (Public Training)  สำหรับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่มีการจัดการและบริหารงานตามมาตรฐานสากลจากการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 จากบริษัท อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

In-house Training

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับบริการจัดอบรมภายในองค์ (In-house Training) ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการให้บริการทุกระดับ  เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชั่วโมง)
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 6 ชั่วโมง)
 • จป.หัวหน้างาน
 • จป.บริหาร
 • จป.เทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 • การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

แจ้งความต้องการกับเรา

ลูกค้าหรือองค์กรที่ประสงค์จะจัดอบรม/สัมมนา แจ้งความต้องการมาให้เราทราบ

ติดต่อประสานงาน

วิเคราะห์ความต้องการพร้อมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดหาวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และติดต่อประสานงานกลับไปหาลูกค้าเพื่อ ขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เช่น ประเภทกิจการ จำนวนผู้เข้าอบรม ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้ง ระยะเวลา เป็นต้น

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา แนบประวัติวิทยากร และใบยืนยันการอบรม

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับ

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าต่อไป

Public Training

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)  มีบริการรับจัดอบรมในรูปแบบบุคคลทั่วไป (Public Training) หลายกลุ่มหลักสูตร  สามารถดูลายละเอียดในแต่ละกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมหลักได้จากลิงค์ด้านล่าง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 320

Yesterday 300

Week 2495

Month 12221

All 505658

Currently are 15 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 320

Yesterday 300

Week 2495

Month 12221

All 505658

Currently are 15 guests and one member online

 • oittio