การให้บริการฝึกอบรม สัมมนา

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เป็นหน่วยงานบริการจัดฝึกอบรมทั้งแบบภายในองค์กร (In-house Training) และ การจัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป (Public Training)  สำหรับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่มีการจัดการและบริหารงานตามมาตรฐานสากลจากการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 จากบริษัท อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

In-house Training

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับบริการจัดอบรมภายในองค์ (In-house Training) ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการให้บริการทุกระดับ  เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชั่วโมง)
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 6 ชั่วโมง)
 • จป.หัวหน้างาน
 • จป.บริหาร
 • จป.เทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 • การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

แจ้งความต้องการกับเรา

ลูกค้าหรือองค์กรที่ประสงค์จะจัดอบรม/สัมมนา แจ้งความต้องการมาให้เราทราบ

ติดต่อประสานงาน

วิเคราะห์ความต้องการพร้อมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดหาวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และติดต่อประสานงานกลับไปหาลูกค้าเพื่อ ขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เช่น ประเภทกิจการ จำนวนผู้เข้าอบรม ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้ง ระยะเวลา เป็นต้น

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา แนบประวัติวิทยากร และใบยืนยันการอบรม

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับ

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าต่อไป

Public Training

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)  มีบริการรับจัดอบรมในรูปแบบบุคคลทั่วไป (Public Training) หลายกลุ่มหลักสูตร  สามารถดูลายละเอียดในแต่ละกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมหลักได้จากลิงค์ด้านล่าง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 84

Yesterday 374

Week 840

Month 8497

All 455179

Currently are 3 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 84

Yesterday 374

Week 840

Month 8497

All 455179

Currently are 3 guests and no members online