หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565

ศูนย์ฝึกอบรมฯ กทม.
ลำดับ หลักสูตร  จำนวนวัน ค่าธรรมเนียม  วันที่จัดฝึกอบรม 
1  ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  1 1,500.00 10 มี.ค. 65
2  ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  1 1,500.00 20 ก.ค. 65
3  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 6,500.00 13-17 มิ.ย. 65
4  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ  5 6,500.00 18-22 ก.ค. 65
5  ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 6,500.00 12-16 ก.ย. 65
 6  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ   3 4,500.00 23-25 มี.ค. 65
 7  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  3 4,500.00 18-20 พ.ค. 65
 8  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม   3 4,500.00 29-31 ส.ค. 65

--------------

ศูนย์ฝึกอบรมฯ ระยอง
ลำดับ หลักสูตร  จำนวนวัน ค่าธรรมเนียม  วันที่จัดฝึกอบรม 
1  ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  1 1,500.00 25 ก.ค. 65
2  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 6,500.00 26-30 ก.ย. 65
3  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ  5 6,500.00 17-21 ต.ค. 65
4  ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 6,500.00 20-24 มิ.ย. 65
 5  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ   3 4,500.00 24-26 ส.ค. 65
 6  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  3 4,500.00 6-8 ก.ค. 65
 7  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม   3 4,500.00 16-18 มี.ค. 65

อบรมโดย

    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
     นางสาววรรณรวี มหาพันธน์(ศูนย์ฝึกอบรม กทม.)โทร  08 29564645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
     ดร.พัชรินทร์  เหสกุล  09 4154 4635
     นายธัชพล  ริมธีระกุล  09 0982 2459


     นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์ (ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง)โทร 08 1611 6445

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 96

Yesterday 443

Week 848

Month 2135

All 532427

Currently are 18 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 96

Yesterday 443

Week 848

Month 2135

All 532427

Currently are 18 guests and no members online