การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3


     ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำ แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมการเปิดและกล่าวปิดการประชุม โดยการจัดประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  และทางเลือก (เบื้องต้น) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากอำเภอแกลง เขาชะเมา และวังจันทร์ สำหรับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2576 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร รองผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 919

Yesterday 1673

Week 9171

Month 21104

All 879672

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 919

Yesterday 1673

Week 9171

Month 21104

All 879672

Currently are 15 guests and no members online