ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายราชันย์ พุกพิบูลย์ งานฝึกฝีมือเบื้องต้น / พื้นฐานงานวิศวกรรม ป.โท, ค.อ.ม.
นายระพีพันธ์ แดงตันกี เทคโนโลยีโพลิเมอร์ ป.เอก
นายมนตรี ลาภยิ่ง งานเชื่อม ป.โท
นายมงคล ปัทมพรหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป.โท
นายภัทรภร ธนะภาวริศ วิทยาศาสตร์ / เคมี /การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม., MBA
นายไพศาล กาญจนพิบูลย์ เซรามิก / เครื่องกล วท.บ.
นายไพรัตน์ สถิรยากร งานฝึกฝีมือเบื้องต้น / พื้นฐานงานวิศวกรรม ป.โท, ค.อ.ม.
นายเพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ไฟฟ้า ป.เอก
นายพีระวัตร นันวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นายพิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ วัสดุศาสตร์ วศ.ม.
นายพฤทธิวุฒิ ฉัตตะวิริยะ สิ่งแวดล้อม ป.โท
นายพรเทพ สวยเพชร พลังงาน / เครื่องกล ป.ตรี
นายพนพ เกษามา การจัดการด้านคุณภาพ ป.เอก
นายพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์ Boiler, การบำรุรักษาทวีผล (TPM) ป.โท, วศ.ม.
นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์ แอมโมเนีย / Boiler ป.เอก
นายปริญญา บุญสา ควบคุมคุณภาพ / นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วศ.ด.
นางสาวบงกช ฟูตุ้ย การบริหารจัดการองค์กร รปม.
นายนิพนธ์ ภู่อภิสิทธิ์ การควบคุมคุณภาพการผลิต MBA
นางสาวนิตยา ศิริวัน ออกแบบเครื่องกล ป.ตรี, อส.บ.
นางนิตยา พัฒนรัชต์
นายนราธิป แสงซ้าย วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท
นายนพรัตน์ กุศลนำโชค การควบคุมคุณภาพการผลิต ป.โท

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2024-03-06 10:59:50am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 263

Yesterday 661

Week 7600

Month 20713

All 799036

Currently are 14 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 263

Yesterday 661

Week 7600

Month 20713

All 799036

Currently are 14 guests and no members online