ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายนพชัย สายแวว วิศวกรรมการผลิต
นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ Corosion / เชื่อม ป.เอก
นายธาตรี จันทร์แสงสุข พลังงาน, เครื่องกล วศ.บ., MBA
นายธัชพล ริมธีระกุล ไฟฟ้า ป.โท
นายธนา ธนานันท์ เศรษฐศาสตร์ / อุตสาหการ MBA
นางทานตะวัน เต็กชื่น เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ป.โท
นายทองเหมาะ ผึ่งผาย วิศวกรรมอุตสาหการ ป.โท
นายทวีป งามสม เทคโนโลยีการผลิต วศ.ม
นายทรงธรรม หัตถา หลักสูตรฝึกอบรม / วิศวกรรมการผลิต ป.โท
นายตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ งานเชื่อม ป.โท
นายเดชา แสงจินดา เครื่องจักรกล ป.โท, ค.อ.ม.
นายณัฐพิชญ์ ชัยมณี ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ / ด้านอนุรักษ์พลังงาน
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว Boiler ป.เอก
นายโชคชัย สิงหธรรม งานเชื่อม ป.โท
นายเชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ยานยนต์ / เครื่องต้นกำลัง ป.โท
นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ วศ.ม.
นายชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ โพลีเมอร์ ป.เอก
นายชาญ ถนัดงาน วิศวกรรมการผลิต วศ.ม
นายชัยยศ ดำรงกิจโกศล เครื่องยนต์ / เทคโนโลยีต้นกำลัง ป.โท
นายชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล ไฟฟ้า, Machatronics ป.เอก
นายชวลิต ชนิดพันธ์ พลาสติก ป.โท
นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ การบริหารการผลิต ป.โท
นายเฉลิมชาติ มานพ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ป.ตรี
นายเจษฏา พานิชกรณ์ วิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ป.เอก

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2024-03-06 10:59:50am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 263

Yesterday 661

Week 7600

Month 20713

All 799036

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 263

Yesterday 661

Week 7600

Month 20713

All 799036

Currently are 15 guests and no members online